Słownik ALKILOWANIE co to znaczy.
Słownik ALKILOWANIE. Co znaczy grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo.

Czy przydatne?

Definicja ALKILOWANIE

Co to znaczy alkilowanie: podstawianie atomu wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi do otrzymania eterów. Reakcję a. wykonuje się dzięki na przykład jodków alkilowych (CH3I, CH3CH2I i tym podobne)

Definicja AROMATYCZNOŚĆ:
Co to jest chem. wykazywanych poprzez org. ↑ związki aromatyczne (↑ węglowodory aromatyczne, ↑ związki heterocykliczne). Warunkiem wystąpienia a. jest płaska albo zbliżona do płaskiej budowa cząsteczki i alkilowanie co znaczy.
Definicja ANTYDETONATOR:
Co to jest przeciwstukowy, zapobiegający przedwczesnemu zapłonowi paliwa sprężanego w cylindrze silnika. Niegdyś najpopularniejszym a. był ↑ tetraetyloołów, aktualnie, ze względów ekologicznych (unikanie alkilowanie krzyżówka.
Definicja ARAGONIT:
Co to jest minerał, CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera 90% a alkilowanie co to jest.
Definicja ANTYPROTON:
Co to jest ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym alkilowanie słownik.

Czym jest ALKILOWANIE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: