Słownik ALKILOWANIE co to znaczy.
Słownik ALKILOWANIE. Co znaczy grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo.

Czy przydatne?

Definicja ALKILOWANIE

Co to znaczy alkilowanie: podstawianie atomu wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi do otrzymania eterów. Reakcję a. wykonuje się dzięki na przykład jodków alkilowych (CH3I, CH3CH2I i tym podobne)

Definicja ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO:
Co to jest otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy powierzchni około 10-12hPa (10-15atm); Wenus: CO2 - 96,4%, N2 - 3,4%, argon alkilowanie.
Definicja AZAN:
Co to jest systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku alkilowanie.
Definicja AKRYLONITRYL:
Co to jest akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH(OH)CN albo poprzez addycję HCN do acetylenu. A. stosuje się do alkilowanie.
Definicja ARGININA:
Co to jest guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych; pełni bardzo alkilowanie.

Czym jest ALKILOWANIE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: