ALKILOWANIE co to znaczy
Słownik ALKILOWANIE. Co znaczy grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo.

Czy przydatne?

Definicja ALKILOWANIE

Co to znaczy alkilowanie: podstawianie atomu wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi do otrzymania eterów. Reakcję a. wykonuje się dzięki na przykład jodków alkilowych (CH3I, CH3CH2I i tym podobne)

Czym jest ALKILOWANIE znaczenie w Definicje chemia A .