ALKINY co to znaczy
Słownik ALKINY. Co znaczy 2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się.

Czy przydatne?

Definicja ALKINY

Co to znaczy alkiny: węglowodory nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego wiązania σ i dwóch słabszych wiązań π, łatwo ulegających rozerwaniu. Atomy węgla połączone wiązaniem potrójnym znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp; budowa cząsteczki alkinu w otoczeniu wiązania potrójnego jest liniowa: R1-C≡C-R2. Pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów to ↑ etyn (acetylen). Właściwości chem. alkinów są podobne do właściwości etynu

Czym jest ALKINY znaczenie w Definicje chemia A .