Słownik ALKINY co to znaczy.
Słownik ALKINY. Co znaczy 2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się.

Czy przydatne?

Definicja ALKINY

Co to znaczy alkiny: węglowodory nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego wiązania σ i dwóch słabszych wiązań π, łatwo ulegających rozerwaniu. Atomy węgla połączone wiązaniem potrójnym znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp; budowa cząsteczki alkinu w otoczeniu wiązania potrójnego jest liniowa: R1-C≡C-R2. Pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów to ↑ etyn (acetylen). Właściwości chem. alkinów są podobne do właściwości etynu

Definicja AMINOKWASY:
Co to jest zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa. Na skutek obecności w cząsteczce grup zasadowych (-NH2) i alkiny.
Definicja ACYLOWANIE:
Co to jest chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, kierująca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z pierścieniem ekipą acylową -CO-R. Specjalnym przypadkiem a. jest ↑ acetylowanie alkiny.
Definicja AMFETAMINA:
Co to jest metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia koncentrację myśli. W większych dawkach działa odurzająco i bardzo alkiny.
Definicja ADAMANTAN:
Co to jest węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki alkiny.

Czym jest ALKINY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: