Słownik AMERYK co to znaczy.
Słownik AMERYK. Co znaczy 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am.

Czy przydatne?

Definicja AMERYK

Co to znaczy ameryk: znak Am, (z łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w 1944 r. poprzez G.T. Seaborga, L.O. Morgana, R.A. Jamesa i A. Ghiorso w rezultacie bombardowania izotopu plutonu 239Pu neutronami. Czysty metal otrzymano w 1951 r. poprzez redukcję fluorku AmF3 barem w temp. 1100°C. A. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 243Am (τ1/2 = 7370 lat). W przyrodzie nie występuje. A. jest srebrzystobiały, kowalny i ciągliwy; t.t. 994°C, t.w. 2607°C, gęstość 13,7g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ameryku: 5f77s2; w związkach występuje na II, III (najtrwalszy), IV, V i VI stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy barwne jony, na przykład: Am3+ - różowy, Am4+ - żółtoczerwony, AmO22+ - żółtobrunatny, AmO22+ - czerwonobrunatny). A. jest pierwiastkiem reaktywnym; na powietrzu matowieje w skutek utleniania; reaguje z wodorem tworząc wodorek AmH3. Rozkłada wodę ( -2,48V); roztwarza się w kwasach i wypiera z nich wodór. Związki zawierające grupę AmO22+ są mocnymi utleniaczami, porównywalnymi do KMnO4. Metal, tlenki (AmO, Am2O3, AmO2 (czarny)) i wodorotlenki mają właściwości zasadowe. Izotop 241Am stosuje się jako źródło promieniowania α w medycynie do leczenia nowotworów tarczycy i w urządzeniach izotopowych i w czujnikach dymu

Definicja AMINY:
Co to jest wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być alkilowe i arylowe). Reakcje charakterystyczne amin: tworzenie soli z ameryk.
Definicja AKCELERATOR CZĄSTEK:
Co to jest wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym, w celu zderzenia wiązki cząstek z tarczą (wykonaną z metalu ciężkiego ameryk.
Definicja ANODA:
Co to jest której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach elektrycznych (↑ ogniwo Daniella, ↑ ogniwo Leclanchego, ↑ ogniwo ameryk.
Definicja ANDROSTERON:
Co to jest związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C ameryk.

Czym jest AMERYK znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: