Słownik AMERYK co to znaczy.
Słownik AMERYK. Co znaczy 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am.

Czy przydatne?

Definicja AMERYK

Co to znaczy ameryk: znak Am, (z łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w 1944 r. poprzez G.T. Seaborga, L.O. Morgana, R.A. Jamesa i A. Ghiorso w rezultacie bombardowania izotopu plutonu 239Pu neutronami. Czysty metal otrzymano w 1951 r. poprzez redukcję fluorku AmF3 barem w temp. 1100°C. A. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 243Am (τ1/2 = 7370 lat). W przyrodzie nie występuje. A. jest srebrzystobiały, kowalny i ciągliwy; t.t. 994°C, t.w. 2607°C, gęstość 13,7g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów ameryku: 5f77s2; w związkach występuje na II, III (najtrwalszy), IV, V i VI stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy barwne jony, na przykład: Am3+ - różowy, Am4+ - żółtoczerwony, AmO22+ - żółtobrunatny, AmO22+ - czerwonobrunatny). A. jest pierwiastkiem reaktywnym; na powietrzu matowieje w skutek utleniania; reaguje z wodorem tworząc wodorek AmH3. Rozkłada wodę ( -2,48V); roztwarza się w kwasach i wypiera z nich wodór. Związki zawierające grupę AmO22+ są mocnymi utleniaczami, porównywalnymi do KMnO4. Metal, tlenki (AmO, Am2O3, AmO2 (czarny)) i wodorotlenki mają właściwości zasadowe. Izotop 241Am stosuje się jako źródło promieniowania α w medycynie do leczenia nowotworów tarczycy i w urządzeniach izotopowych i w czujnikach dymu

Definicja ANTYBIOTYKI:
Co to jest produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym odkrytym a. była penicylina (A. Fleming, ↑ penicyliny). Innymi a ameryk.
Definicja ASPARAGINA:
Co to jest amidopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w sporych ilościach w białkach nasion, a w stanie wolnym w płynach komórkowych i tkankach ameryk.
Definicja ALKILOWANIE:
Co to jest wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi ameryk.
Definicja ALKOHOL:
Co to jest nazwa kolokwialna ↑ etanolu ameryk.

Czym jest AMERYK znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: