AMFOTERYCZNOŚĆ co to znaczy
Słownik AMFOTERYCZNOŚĆ. Co znaczy raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków.

Czy przydatne?

Definicja AMFOTERYCZNOŚĆ

Co to znaczy amfoteryczność: umiejętność nie wszystkich pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków organicznych, zawierających w cząsteczce ekipy kwasowe i zasadowe, (na przykład ↑ aminokwasy) do wykazywania zarówno właściwości kwasowych jak i zasadowych; związki takie tytułujemy amfoterami (związkami amfoterycznymi). Amfotery zachowują się jak zasady wobec mocnych kwasów, a wobec silnych zasad jak kwasy. A. wodorotlenków na przykład ↑ glinu, ↑ cynku, ↑ ołowiu przejawia się w dwukierunkowym przebiegu procesu dysocjacji elektrolitycznej (w roztworze określa się równowaga pomiędzy formami zdysocjowanymi): z odszczepieniem jonu OH-, na przykład Zn(OH)2 ⇆ Zn2+ + 2OH- albo jonu H+, na przykład Zn(OH)2 ⇆ 2H+ + ZnO22- Pod wpływem kwasu (na przykład HCl) zajdzie więc reakcja Zn(OH)2 + 2HCl ZnCl2 + 2H2O a pod wpływem zasady (na przykład NaOH) zajdzie reakcja Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O (w trakcie stapiania) albo Zn(OH)2 + 2NaOHaq Na2[Zn(OH)4] (w roztworze wodnym)

Czym jest AMFOTERYCZNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia A .