Słownik AMFOTERYCZNOŚĆ co to znaczy.
Słownik AMFOTERYCZNOŚĆ. Co znaczy raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków.

Czy przydatne?

Definicja AMFOTERYCZNOŚĆ

Co to znaczy amfoteryczność: umiejętność nie wszystkich pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków organicznych, zawierających w cząsteczce ekipy kwasowe i zasadowe, (na przykład ↑ aminokwasy) do wykazywania zarówno właściwości kwasowych jak i zasadowych; związki takie tytułujemy amfoterami (związkami amfoterycznymi). Amfotery zachowują się jak zasady wobec mocnych kwasów, a wobec silnych zasad jak kwasy. A. wodorotlenków na przykład ↑ glinu, ↑ cynku, ↑ ołowiu przejawia się w dwukierunkowym przebiegu procesu dysocjacji elektrolitycznej (w roztworze określa się równowaga pomiędzy formami zdysocjowanymi): z odszczepieniem jonu OH-, na przykład Zn(OH)2 ⇆ Zn2+ + 2OH- albo jonu H+, na przykład Zn(OH)2 ⇆ 2H+ + ZnO22- Pod wpływem kwasu (na przykład HCl) zajdzie więc reakcja Zn(OH)2 + 2HCl ZnCl2 + 2H2O a pod wpływem zasady (na przykład NaOH) zajdzie reakcja Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O (w trakcie stapiania) albo Zn(OH)2 + 2NaOHaq Na2[Zn(OH)4] (w roztworze wodnym)

Definicja ANGSTREM:
Co to jest długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład długości wiązań. 1Å = 10-10m. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska A.J amfoteryczność.
Definicja AZOTAN(V) POTASU:
Co to jest saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z azotanu sodu i chlorku potasu w reakcji podwójnej zamiany w amfoteryczność.
Definicja ALDEHYD OCTOWY:
Co to jest CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym, benzenie. A.o. łatwo polimeryzuje. W zależności od warunków tworzy amfoteryczność.
Definicja ARYL:
Co to jest ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5 amfoteryczność.

Czym jest AMFOTERYCZNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: