AMIDY KWASOWE co to znaczy
Słownik AMIDY KWASOWE. Co znaczy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe.

Czy przydatne?

Definicja AMIDY KWASOWE

Co to znaczy amidy kwasowe: pochodne ↑ kwasów karboksylowych, gdzie ekipa OH ekipy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe: R-CONH2) lub ekipą -NHR1 (amidy drugorzędowe: R-CONHR1), lub ekipą -NR1R2 (amidy trzeciorzędowe: R-CONR1R2). Amidy ulegają hydrolizie pod wpływem silnych kwasów nieorg. albo pod wpływem wodorotlenków litowców. Pozyskiwane są w rezultacie ogrzewania kwasów karboksylowych z amoniakiem (amidy pierwszorzędowe), z aminami pierwszorzędowymi (amidy drugorzędowe), z aminami drugorzędowymi (amidy trzeciorzędowe). Nazewnictwo zobacz Aneks

Czym jest AMIDY KWASOWE znaczenie w Definicje chemia A .