Słownik AMINOKWASY co to znaczy.
Słownik AMINOKWASY. Co znaczy grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n.

Czy przydatne?

Definicja AMINOKWASY

Co to znaczy aminokwasy: związki chem. zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa. Na skutek obecności w cząsteczce grup zasadowych (-NH2) i kwasowych (-COOH) a. mogą tworzyć wewnętrzne sole (jony obojnacze), na przykład kwas 2-aminoetanowy (glicyna): H2N-CH2-COOH ⇆ H3N+-CH2-COO- (stała równowagi K≅104). Tworzenie wewnętrznej soli poprzez glicynę skutkuje, iż jej wodny roztwór ma odczyn prawie bez zaangażowania (pH≅6) i, iż glicyna ma właściwości amfoteryczne - może reagować z kwasami i zasadami: H3N+-CH2-COO- + H+ H3N+-CH2-COOH H3N+-CH2-COO- + OH- H2N-CH2-COO- + H2O A. występujące w przyrodzie (około 20), z których są zbudowane enzymy i białka, to tak zwany 2-aminokwasy lub α-aminokwasy (ekipa aminowa dołączona do sąsiedniego względem ekipy -COOH atomu węgla): R-CH(NH2)COOH. Niezależnie od glicyny wszystkie z nich zawierają asymetryczny atom węgla i są optycznie aktywne. Konfiguracją chiralnego atomu węgla a. występujących w przyrodzie jest konfiguracja L. Nie wszystkie z a. występujących w enzymach i białkach podaje tablica (zobacz także poszczególne aminokwasy): A. otrzymuje się: w rezultacie enzymatycznej hydrolizy białek, w reakcji α-halogenokwasów z amoniakiem, w reakcji aldehydów z cyjanowodorem (HCN) i amoniakiem. Dla każdego aminokwasu istnieje charakterystyczna wartość ↑ pH, gdzie wszystkie jego cząsteczki istnieją w formie jonu obojnaczego (soli wewnętrznej) - tak zwany pkt. izoelektryczny. A., których organizmy zwierzęce nie są w stanie samodzielnie zsyntetyzować, nazywane są aminokwasami egzogennymi

Definicja ANDROGENY:
Co to jest męskie - związki chem., należą do steroidów; regulują funkcje płciowe, określają wtórne cechy płciowe męskie i regulują przemianę materii; produkowane poprzez jądra i korę nadnerczy. Do androgenów aminokwasy co znaczy.
Definicja Ar:
Co to jest znak ↑ argonu aminokwasy krzyżówka.
Definicja ALKANY:
Co to jest nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp3. Wzór ogólny a.: CnH2n + 2, gdzie n = 1,2,3,... A. tworzą tak aminokwasy co to jest.
Definicja ALKALOIDY:
Co to jest związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają właściwości zasadowe i w większości są ↑ związkami heterocyklicznymi aminokwasy słownik.

Czym jest AMINOKWASY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: