Słownik AMINOKWASY co to znaczy.
Słownik AMINOKWASY. Co znaczy grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n.

Czy przydatne?

Definicja AMINOKWASY

Co to znaczy aminokwasy: związki chem. zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa. Na skutek obecności w cząsteczce grup zasadowych (-NH2) i kwasowych (-COOH) a. mogą tworzyć wewnętrzne sole (jony obojnacze), na przykład kwas 2-aminoetanowy (glicyna): H2N-CH2-COOH ⇆ H3N+-CH2-COO- (stała równowagi K≅104). Tworzenie wewnętrznej soli poprzez glicynę skutkuje, iż jej wodny roztwór ma odczyn prawie bez zaangażowania (pH≅6) i, iż glicyna ma właściwości amfoteryczne - może reagować z kwasami i zasadami: H3N+-CH2-COO- + H+ H3N+-CH2-COOH H3N+-CH2-COO- + OH- H2N-CH2-COO- + H2O A. występujące w przyrodzie (około 20), z których są zbudowane enzymy i białka, to tak zwany 2-aminokwasy lub α-aminokwasy (ekipa aminowa dołączona do sąsiedniego względem ekipy -COOH atomu węgla): R-CH(NH2)COOH. Niezależnie od glicyny wszystkie z nich zawierają asymetryczny atom węgla i są optycznie aktywne. Konfiguracją chiralnego atomu węgla a. występujących w przyrodzie jest konfiguracja L. Nie wszystkie z a. występujących w enzymach i białkach podaje tablica (zobacz także poszczególne aminokwasy): A. otrzymuje się: w rezultacie enzymatycznej hydrolizy białek, w reakcji α-halogenokwasów z amoniakiem, w reakcji aldehydów z cyjanowodorem (HCN) i amoniakiem. Dla każdego aminokwasu istnieje charakterystyczna wartość ↑ pH, gdzie wszystkie jego cząsteczki istnieją w formie jonu obojnaczego (soli wewnętrznej) - tak zwany pkt. izoelektryczny. A., których organizmy zwierzęce nie są w stanie samodzielnie zsyntetyzować, nazywane są aminokwasami egzogennymi

Definicja ALLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem. podobne do ↑ alkenów aminokwasy co to jest.
Definicja ANALIZA CHEMICZNA:
Co to jest zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej próbce. A.c. może być przeprowadzana sposobami chem. (poprzez wykorzystanie aminokwasy definicja.
Definicja AZEOTROP:
Co to jest destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny) albo wyższa (a. niekorzystny). Mieszanina azeotropowa może powstać z dwóch, trzech aminokwasy co znaczy.
Definicja ACYDYMETRIA:
Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ roztwór mianowany) kwasu aminokwasy słownik.

Czym jest AMINOKWASY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: