Słownik AMINY co to znaczy.
Słownik AMINY. Co znaczy R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą.

Czy przydatne?

Definicja AMINY

Co to znaczy aminy: związki org. o wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być alkilowe i arylowe). Reakcje charakterystyczne amin: tworzenie soli z kwasami (wszystkie a.); tworzenie amidów z kwasami karboksylowymi (a. pierwszo- i drugorzędowe). A. alifatyczne pierwszorzędowe otrzymuje się w reakcji podstawienia atomu fluorowca amoniakiem (alkilowanie amoniaku), a w dalszym ciągu wydzieleniu a. działaniem zasady. A. aromatyczne otrzymuje się w rezultacie redukcji aromatycznych związków nitrowych. Nazewnictwo zobacz Aneks

Definicja ALKALOIDY:
Co to jest związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają właściwości zasadowe i w większości są ↑ związkami heterocyklicznymi aminy.
Definicja ARYL:
Co to jest ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5 aminy.
Definicja ANIZOTROPIA:
Co to jest właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej i tym podobne) od kierunku w jakim jest aminy.
Definicja ARGININA:
Co to jest guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych; pełni bardzo aminy.

Czym jest AMINY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: