AMONIAK co to znaczy
Słownik AMONIAK. Co znaczy dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3.

Czy przydatne?

Definicja AMONIAK

Co to znaczy amoniak: azan - NH3, t.w. -33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma odczyn zasadowy i zawiera hydrat NH3·H2O, dysocjujący w niewielkim stopniu odpowiednio z równaniem: NH3·H2O ⇆ NH4+ + OH-. To jest tak zwany woda amoniakalna. Tylko 0,002% cząsteczek amoniaku istnieje w formie jonów NH4+ i OH- (w temp. 25°C). W stanie ciekłym amoniak przypomina wodę - jest także cieczą silnie zasocjowaną dzięki występowaniu wiązań wodorowych. Na skutek swej polarności, podobnie jak woda, ulega ↑ autojonizacji: NH3 + NH3 ⇆ NH4+ + NH2- Asocjacja amoniaku z cząsteczkami wody obejmuje tworzenie wiązań wodorowych typu: OH···N, NH···O, NH···N, OH···O. W laboratorium a. otrzymuje się kierując się zasadami na sole amonowe. W przemyśle użytkowana jest sposób Habera-Boscha (azot + wodór, katalizatory, podwyższona temp., ciśnienie około 200 atm). A. otrzymuje się także jako wytwór uboczny przeróbki węgla kamiennego w gazowniach. A. używa się w sporych ilościach do produkcji istotnych związków chem., takich jak kwas azotowy(V), mocznik, hydrazyna, aminy, sole amonowe, nawozy sztuczne. Na skutek wysokiego ciepła parowania a. (1243J·g-1 w 15°C) używa się go w chłodnictwie

Czym jest AMONIAK znaczenie w Definicje chemia A .