Słownik AMONIAK co to znaczy.
Słownik AMONIAK. Co znaczy dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3.

Czy przydatne?

Definicja AMONIAK

Co to znaczy amoniak: azan - NH3, t.w. -33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma odczyn zasadowy i zawiera hydrat NH3·H2O, dysocjujący w niewielkim stopniu odpowiednio z równaniem: NH3·H2O ⇆ NH4+ + OH-. To jest tak zwany woda amoniakalna. Tylko 0,002% cząsteczek amoniaku istnieje w formie jonów NH4+ i OH- (w temp. 25°C). W stanie ciekłym amoniak przypomina wodę - jest także cieczą silnie zasocjowaną dzięki występowaniu wiązań wodorowych. Na skutek swej polarności, podobnie jak woda, ulega ↑ autojonizacji: NH3 + NH3 ⇆ NH4+ + NH2- Asocjacja amoniaku z cząsteczkami wody obejmuje tworzenie wiązań wodorowych typu: OH···N, NH···O, NH···N, OH···O. W laboratorium a. otrzymuje się kierując się zasadami na sole amonowe. W przemyśle użytkowana jest sposób Habera-Boscha (azot + wodór, katalizatory, podwyższona temp., ciśnienie około 200 atm). A. otrzymuje się także jako wytwór uboczny przeróbki węgla kamiennego w gazowniach. A. używa się w sporych ilościach do produkcji istotnych związków chem., takich jak kwas azotowy(V), mocznik, hydrazyna, aminy, sole amonowe, nawozy sztuczne. Na skutek wysokiego ciepła parowania a. (1243J·g-1 w 15°C) używa się go w chłodnictwie

Definicja ALUMINIUM:
Co to jest nazwa ↑ glinu jako materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do 99,9 amoniak.
Definicja AKROLEINA:
Co to jest CHCHO, t.w. 52°C; ciecz o przykrej, ostrej woni, skutkuje łzawienie. A. otrzymuje się z gliceryny, poprzez odwodnienie, powstaje także po przypaleniu tłuszczu w trakcie smażenia. Związek nietrwały i amoniak.
Definicja AMYLOPEKTYNA:
Co to jest stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku mln u), o rozgałęzionych łańcuchach, zbudowanym z reszt glukozowych połączonych amoniak.
Definicja AMFIPROTYCZNOŚĆ:
Co to jest ↑ rozpuszczalnik amoniak.

Czym jest AMONIAK znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: