ANALIZA CHEMICZNA co to znaczy
Słownik ANALIZA CHEMICZNA. Co znaczy jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA CHEMICZNA

Co to znaczy analiza chemiczna: dział chemii, zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej próbce. A.c. może być przeprowadzana sposobami chem. (poprzez wykorzystanie samych odczynników - na przykład ↑ badanie miareczkowa), fizyczno-chem. (poprzez wykorzystanie odczynników i odpowiednich przyrządów, modyfikujących badane próbki albo mierzących zmiany w nich zachodzące) i instrumentalnymi (poprzez wykorzystanie przyrządów mierzących odpowiednie właściwości fizykochem. badanych substancji)

Czym jest ANALIZA CHEMICZNA znaczenie w Definicje chemia A .