Słownik ANALIZA JAKOŚCIOWA co to znaczy.
Słownik ANALIZA JAKOŚCIOWA. Co znaczy składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA JAKOŚCIOWA

Co to znaczy analiza jakościowa: dział ↑ analizy chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji badanej, pozwala jedynie określić skład jakościowy, a więc jakie związki w niej występują (por. badanie ilościowa)

Definicja Am:
Co to jest znak ↑ ameryku analiza jakościowa.
Definicja ATROPINA:
Co to jest racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna trucizna; występuje w korzeniach wilczej jagody (Atropa belladonna). Użytkowana analiza jakościowa.
Definicja AUTODYSOCJACJA WODY:
Co to jest ↑ autojonizacja, a więc rozpad cząsteczek wody na jony odpowiednio z równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały (dysocjuje jedna cząsteczka wody na 500 000 000 analiza jakościowa.
Definicja ACETYLENKI:
Co to jest których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W najwyższym stopniu znanym przedstawicielem a. jest ↑ karbid CaC2. A. to analiza jakościowa.

Czym jest ANALIZA JAKOŚCIOWA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: