Słownik ANALIZA JAKOŚCIOWA co to znaczy.
Słownik ANALIZA JAKOŚCIOWA. Co znaczy składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji.

Czy przydatne?

Definicja ANALIZA JAKOŚCIOWA

Co to znaczy analiza jakościowa: dział ↑ analizy chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji badanej, pozwala jedynie określić skład jakościowy, a więc jakie związki w niej występują (por. badanie ilościowa)

Definicja AMINOKWASY:
Co to jest zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa. Na skutek obecności w cząsteczce grup zasadowych (-NH2) i analiza jakościowa.
Definicja AZYDKI:
Co to jest sole i estry kwasu azotowodorowego HN3. To są bardzo reaktywne, w większości wybuchowe związki; użytkowane jako materiały inicjujące wybuch (na przykład azydek ołowiu(II) Pb(N3)2 analiza jakościowa.
Definicja ACETOFENON:
Co to jest metylowy C6H5COCH3, związek organiczny, szkodliwy. Ciecz o tt. 19÷20ºC, tw. 202ºC; bezbarwna, o przyjemnym zapachu suszonych róż. Trudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo w etanolu, eterze dietylowym analiza jakościowa.
Definicja ALKIL:
Co to jest ogólna nazwa jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl. Nazewnictwo zobacz Aneks analiza jakościowa.

Czym jest ANALIZA JAKOŚCIOWA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: