ANION co to znaczy
Słownik ANION. Co znaczy elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl.

Czy przydatne?

Definicja ANION

Co to znaczy anion: ↑ jon o ujemnym ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42-, MnO4- i kompleksowe na przykład [Fe(CN)6]4-. A. powstaje na przykład w trakcie przyłączania elektronu(ów) do atomu, dysocjacji elektrolitycznej elektrolitów

Czym jest ANION znaczenie w Definicje chemia A .