Słownik ANION co to znaczy.
Słownik ANION. Co znaczy elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl.

Czy przydatne?

Definicja ANION

Co to znaczy anion: ↑ jon o ujemnym ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42-, MnO4- i kompleksowe na przykład [Fe(CN)6]4-. A. powstaje na przykład w trakcie przyłączania elektronu(ów) do atomu, dysocjacji elektrolitycznej elektrolitów

Definicja ANALIZA ELEMENTARNA:
Co to jest pierwiastkowego związku chem. w oparciu o różne sposoby instrumentalne. Dzięki a.e. poznaje się procentową zawartość poszczególnych pierwiastków w badanym związku i można podać jego wzór sumaryczny anion.
Definicja AKT:
Co to jest kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei hydrolizuje w trakcie ogrzewania roztworów kwaśnych albo zasadowych z anion.
Definicja ALLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem. podobne do ↑ alkenów anion.
Definicja ANIZOTROPIA:
Co to jest właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej i tym podobne) od kierunku w jakim jest anion.

Czym jest ANION znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: