Słownik ANTYMON co to znaczy.
Słownik ANTYMON. Co znaczy Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od.

Czy przydatne?

Definicja ANTYMON

Co to znaczy antymon: znak Sb, (z łaciny Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności (na przykład Sb2S3 - użytkowany jako szminka); metaliczny a. otrzymano w średniowieczu. W przyrodzie występuje w formie rodzimej i minerałów: ↑ antymonit, walentynit, pirargiryt, breithauptyt, chalkostybit i serwantyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-5% mas. A. występuje w czterech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków): metalicznej (szarej), żółtej, czarnej i a. wybuchowy; najtrwalsza jest odmiana metaliczna - kruche, srebrzystoszare ciało stałe z niebieskawym odcieniem i metalicznym połyskiem, słabo przewodzące prąd elektryczny; t.t. 630,5°C, t.w. 1640°C, gęstość 6,68g·cm-3. A. wybuchowy to szkliste, bezpostaciowe ciało stałe, przekształcające się wybuchowo w a. metaliczny. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a. 5p25p3; w związkach występuje na -III, III i V stopniu utlenienia. Odmiana metaliczna jest odporna na działanie wody i powietrza; w podwyższonej temp. a. utlenia się dając tlenki: Sb2O3 i trwalszy Sb2O4 - tlenek antymonu(III)antymonu(V). A. roztwarza się w kwasach utleniających dając: HSbO3, NO i H2O w reakcji z kwasem azotowym(V) i Sb2(SO4)3, SO2 i H2O w reakcji z kwasem siarkowym(VI). Związki zawierające kation Sb3+ łatwo hydrolizują do związków zawierających kation SbO+, których odpowiednikiem jest ↑ emetyk. A. reaguje również z fluorowcami (dając związki Sb(III) i Sb(V)), siarką, fosforem, sodem i ołowiem. A. pochłania tlen. Pierwiastek i jego tlenki mają właściwości amfoteryczne. Czysty a. stosuje się jako bonus zwiększający twardość stopów z cyną i ołowiem (stopy łożyskowe i czcionkowy), do produkcji fotokomórek i termoogniw (stopy z galem); związki a. są używane do wyrobu pigmentów, wulkanizacji kauczuku, produkcji zapałek i w przemyśle farmaceutycznym. A. otrzymuje się z antymonitu poprzez redukcję żelazem albo przekształcenie antymonitu w tlenek Sb2O4 i jego redukcję dzięki węgla. A. i jego związki są toksyczne (gromadzą się w nerkach)

Definicja ALDEHYD BENZOESOWY:
Co to jest t.w. 180°C; bezb., oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów, słabo rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. A.b. otrzymuje się poprzez utlenianie toluenu C6H5CH3 albo antymon.
Definicja ARGENTYT:
Co to jest minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra antymon.
Definicja AMINOBENZEN:
Co to jest ↑ anilina antymon.
Definicja ANTICOL:
Co to jest ↑ disulfiram antymon.

Czym jest ANTYMON znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: