Słownik ANTYPROTON co to znaczy.
Słownik ANTYPROTON. Co znaczy ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i.

Czy przydatne?

Definicja ANTYPROTON

Co to znaczy antyproton: ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym

Definicja AKTYWNY OCTAN:
Co to jest ↑ acetylokoenzym A antyproton.
Definicja ALKOHOL ALLILOWY:
Co to jest prop-2-en-1-ol, CH2=CHCH2OH; t.w. 97°C; trująca ciecz o zapachu musztardy, użytkowana w syntezie ↑ gliceryny, ↑ akroleiny, estrów zapachowych antyproton.
Definicja AKUMULATOR OŁOWIOWY:
Co to jest regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV) PbO2. Płyty akumulatora są zanurzone w około 30% wodnym roztworze kwasu antyproton.
Definicja ALDEHYD OCTOWY:
Co to jest CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym, benzenie. A.o. łatwo polimeryzuje. W zależności od warunków tworzy antyproton.

Czym jest ANTYPROTON znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: