Słownik ARAGONIT co to znaczy.
Słownik ARAGONIT. Co znaczy występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa.

Czy przydatne?

Definicja ARAGONIT

Co to znaczy aragonit: minerał, CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera 90% a

Definicja ANTYBIOTYKI:
Co to jest produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym odkrytym a. była penicylina (A. Fleming, ↑ penicyliny). Innymi a aragonit.
Definicja ADAMSYT:
Co to jest użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa drażniąco na błony śluzowe gardła i nosa; zielonożółte kryształy, t.t. 195°C, nierozp. w wodzie. Zastosowany po raz pierwszy poprzez Włochów w Abisynii aragonit.
Definicja AMFIBOLE:
Co to jest ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 4:11) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu aragonit.
Definicja ALKANALE:
Co to jest ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych ↑ aldehydów, o wzorze ogólnym CnH2n + 1CHO aragonit.

Czym jest ARAGONIT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: