Słownik ARGON co to znaczy.
Słownik ARGON. Co znaczy 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya.

Czy przydatne?

Definicja ARGON

Co to znaczy argon: znak Ar, (z łaciny Argon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya i J.W.S. Rayleigha. W przyrodzie występuje w formie wolnej; składnik atmosfery ziemskiej - zawartość: 1,28% mas., 0,93% obj.; najpospolitszy helowiec. A. to bezb. gaz bez smaku i zapachu, trudno rozp. w wodzie; występuje w formie atomowej; t.t. -189,3°C, t.w. -185,8°C, gęstość 1,7837g·dm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów argonu: 3p23p6; Praktycznie bierny chem., otrzymano jedynie związki typu: Ar+[MF6]-, M = As, Sb ↑ klatraty argonu pomiędzy innymi z ↑ wodą i ↑ fenolem. Argon stosuje się do otrzymywania obojętnej (wolnej od tlenu) atmosfery w trakcie prowadzenia mechanizmów chem. i spawania; do napełniania żarówek i jarzeniówek (czysty daje światło barwy czerwonej, w mieszaninie z azotem uzyskuje się światło niebieskie, zielone albo czerwone). A. otrzymuje się w rezultacie destylacji frakcjonowanej powietrza

Definicja ANDEZYT:
Co to jest skała magmowa wylewna, szara, użytkowana jako materiał budowlany i ogniotrwały argon.
Definicja ACYDYMETRIA:
Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ roztwór mianowany) kwasu argon.
Definicja ACETYLOOCTAN ETYLU:
Co to jest bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się go w rezultacie kondensacji dwóch cząsteczek octanu etylu w obecności argon.
Definicja AMETYST:
Co to jest minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy fioletowej (pochodzącej od domieszek związków żelaza argon.

Czym jest ARGON znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: