Słownik ARSEN co to znaczy.
Słownik ARSEN. Co znaczy półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków.

Czy przydatne?

Definicja ARSEN

Co to znaczy arsen: znak As, (z łaciny Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od starożytności; odkryty w 1250 r. poprzez A. Magnusa. W przyrodzie występuje w formie rodzimej i minerałów, takich jak: ↑ arsenopiryt, aurypigment, realgar, lelingit, kobaltyn; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,8·10-4% masowych A. występuje w kilku odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków): metalicznej (szarej), żółtej, czarnej, brązowej; najtrwalsza jest odmiana metaliczna - kruche, szare ciało stałe z metalicznym połyskiem, słabo przewodzące prąd elektryczny; t.t. 817°C (pod ciśnieniem 3,65MPa), temp. sublimacji 613°C (pod ciśnieniem normalnym), gęstość 5,727g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów antymonu: 4p24p3; w związkach występuje na -III, III i V stopniu utlenienia. Odmiana metaliczna jest odporna na działanie wody i powietrza; w podwyższonej temp. arsen spala się niebieskawym płomieniem dając tlenek As2O3; reaguje również z fluorowcami i siarką. Arsen roztwarza się w zasadach w obecności powietrza dając arseniany(III) i w kwasach utleniających dając: H3AsO4 i NO w reakcji z kwasem azotowym(V) i ↑ wodą królewską a H3AsO3 i SO2 w reakcji z kwasem siarkowym(VI). Z wodorem tworzy pośrednio otrzymywany wodorek AsH3. A. i jego tlenki mają właściwości amfoteryczne. Czysty arsen stosuje się jako bonus do brązów, stopów ołowiu (s. łożyskowe), śrutu, do produkcji półprzewodników (GaAs); związki a. są używane do wyrobu pigmentów, środków owadobójczych i impregnacji drewna, w przemyśle farmaceutycznym (leki przeciw pasożytom). Siarczek arsenu As4S4 użytkowany jest w malarstwie i pirotechnice. AsH3 rozkłada się w trakcie ogrzewania, tworząc czarne lustro arsenowe, co stanowi podstawę próby Marsh´a w wykrywaniu związków arsenu. Czysty a. otrzymuje się poprzez redukcję węglem albo prażenie rud bez dostępu powietrza. A. i jego związki (szczególnie As2O3 i AsH3) są silnie toksyczne (dawka śmiertelna As2O3 wynosi 100÷200 mg/dorosłą osobę)

Definicja AMONIAK:
Co to jest 33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma odczyn zasadowy i zawiera hydrat NH3·H2O, dysocjujący w arsen.
Definicja At:
Co to jest znak ↑ astatu arsen.
Definicja ANIELSKI PYŁ:
Co to jest PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny arsen.
Definicja AKCEPTOR PARY ELEKTRONOWEJ:
Co to jest cząsteczka związku chem. zdolna do przyłączenia pary elektronowej, kwas wg Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa arsen.

Czym jest ARSEN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: