ASOCJACJA co to znaczy
Słownik ASOCJACJA. Co znaczy wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami.

Czy przydatne?

Definicja ASOCJACJA

Co to znaczy asocjacja: zdarzenie łączenia się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są nowymi związkami chem., istnieją tylko w stanie ciekłym i nadają cieczy określone właściwości takie jak na przykład rozpuszczalność (woda będąc cieczą silnie zasocjowaną i polarną rozpuszcza cukier, alkohole, mocznik i tak dalej, z kolei chloroform, benzen, czterochlorek węgla, gdzie asocjacja nie występuje, cukru nie rozpuszczają, na skutek dużej liczby wiązań wodorowych wytworzonych między cząsteczkami cukru). Słuszna jest więc reguła, iż podobne rozpuszcza się w podobnym, to oznacza substancja polarna w polarnej, substancja niepolarna w niepolarnej. Międzycząsteczkowa asocjacja przez wiązania wodorowe skutkuje przyrost t.w. (↑ temp. wrzenia)

Czym jest ASOCJACJA znaczenie w Definicje chemia A .