Słownik ASOCJACJA co to znaczy.
Słownik ASOCJACJA. Co znaczy wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami.

Czy przydatne?

Definicja ASOCJACJA

Co to znaczy asocjacja: zdarzenie łączenia się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są nowymi związkami chem., istnieją tylko w stanie ciekłym i nadają cieczy określone właściwości takie jak na przykład rozpuszczalność (woda będąc cieczą silnie zasocjowaną i polarną rozpuszcza cukier, alkohole, mocznik i tak dalej, z kolei chloroform, benzen, czterochlorek węgla, gdzie asocjacja nie występuje, cukru nie rozpuszczają, na skutek dużej liczby wiązań wodorowych wytworzonych między cząsteczkami cukru). Słuszna jest więc reguła, iż podobne rozpuszcza się w podobnym, to oznacza substancja polarna w polarnej, substancja niepolarna w niepolarnej. Międzycząsteczkowa asocjacja przez wiązania wodorowe skutkuje przyrost t.w. (↑ temp. wrzenia)

Definicja ANILANA:
Co to jest nazwa handlowa wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego. Zobacz poliakrylonitryl asocjacja.
Definicja ARYL:
Co to jest ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5 asocjacja.
Definicja ALKACYMETRIA:
Co to jest analizy miareczkowej, wykorzystujących reakcje kwas-zasada. Jako ↑ titranty w a. stosuje się ↑ roztwory mianowane silnych kwasów albo silnych zasad. Pkt. końcowy miareczkowania (↑ badanie miareczkowa asocjacja.
Definicja AMONIAK:
Co to jest 33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma odczyn zasadowy i zawiera hydrat NH3·H2O, dysocjujący w asocjacja.

Czym jest ASOCJACJA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: