Słownik ASOCJACJA co to znaczy.
Słownik ASOCJACJA. Co znaczy wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami.

Czy przydatne?

Definicja ASOCJACJA

Co to znaczy asocjacja: zdarzenie łączenia się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są nowymi związkami chem., istnieją tylko w stanie ciekłym i nadają cieczy określone właściwości takie jak na przykład rozpuszczalność (woda będąc cieczą silnie zasocjowaną i polarną rozpuszcza cukier, alkohole, mocznik i tak dalej, z kolei chloroform, benzen, czterochlorek węgla, gdzie asocjacja nie występuje, cukru nie rozpuszczają, na skutek dużej liczby wiązań wodorowych wytworzonych między cząsteczkami cukru). Słuszna jest więc reguła, iż podobne rozpuszcza się w podobnym, to oznacza substancja polarna w polarnej, substancja niepolarna w niepolarnej. Międzycząsteczkowa asocjacja przez wiązania wodorowe skutkuje przyrost t.w. (↑ temp. wrzenia)

Definicja APOENZYM:
Co to jest fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym). Decyduje o swoistości enzymu i przeważnie także o tym, jaką reakcję enzym ASOCJACJA.
Definicja AZOTAN(V) POTASU:
Co to jest saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z azotanu sodu i chlorku potasu w reakcji podwójnej zamiany w ASOCJACJA.
Definicja ANTYMATERIA:
Co to jest ↑ antycząstek: ↑ antyprotonów, ↑ antyneutronów i ↑ pozytonów (antyelektronów), praktycznie identycznych z cząstkami (różnią się na przykład znakiem ładunku elektrycznego). Zetknięcie się materii z ASOCJACJA.
Definicja ANIZOTROPIA:
Co to jest właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej i tym podobne) od kierunku w jakim jest ASOCJACJA.

Czym jest ASOCJACJA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: