Słownik ASTAT co to znaczy.
Słownik ASTAT. Co znaczy Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r.

Czy przydatne?

Definicja ASTAT

Co to znaczy astat: znak At, (z łaciny Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R. McKenzie i D.E. Corsona w rezultacie bombardowania izotopu bizmutu 209Bi cząsteczkami α. A. to pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 210At (τ1/2 = 8,3h). To jest najrzadszy pierwiastek występujący w przyrodzie (człon szeregów (↑ szeregi rozpadów promieniotwórczych) uranowo-aktynowego i uranowo-radowego); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-24% mas. Właściwości chem. upodobniają go do ↑ jodu i ↑ polonu ; A. to łatwo sublimujące ciało stałe, szacunkowe t.t. 302°C, t.w. 337°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a. 6s26p5; w związkach występuje na -I, I, V stopniu utlenienia, tworzy jony At-, AtO- i AtO3-. Występuje w formie cząsteczek dwuatomowych. Podobnie jak jod gromadzi się w tarczycy; jest toksyczny

Definicja AGAR:
Co to jest zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W zimnej wodzie nierozp., ale pęcznieje. W temp. około 100°C rozp. w wodzie astat.
Definicja ALKALIMETRIA:
Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. Alkalimetria bazuje na miareczkowaniu próbki kwasu o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ roztwór mianowany) zasady astat.
Definicja ACETYLOCHOLINA:
Co to jest zwalnia pracę serca, rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, pobudza perystaltykę jelit. W organizmie wykazuje działanie bardzo szybkie, lecz krótkotrwałe, znoszone np. poprzez nikotynę astat.
Definicja ALKOKSY:
Co to jest nazwa ekipy RO-, gdzie R jest resztą alkilową, na przykład CH3O - metoksy astat.

Czym jest ASTAT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: