ASTAT co to znaczy
Słownik ASTAT. Co znaczy Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r.

Czy przydatne?

Definicja ASTAT

Co to znaczy astat: znak At, (z łaciny Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R. McKenzie i D.E. Corsona w rezultacie bombardowania izotopu bizmutu 209Bi cząsteczkami α. A. to pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 210At (τ1/2 = 8,3h). To jest najrzadszy pierwiastek występujący w przyrodzie (człon szeregów (↑ szeregi rozpadów promieniotwórczych) uranowo-aktynowego i uranowo-radowego); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-24% mas. Właściwości chem. upodobniają go do ↑ jodu i ↑ polonu ; A. to łatwo sublimujące ciało stałe, szacunkowe t.t. 302°C, t.w. 337°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a. 6s26p5; w związkach występuje na -I, I, V stopniu utlenienia, tworzy jony At-, AtO- i AtO3-. Występuje w formie cząsteczek dwuatomowych. Podobnie jak jod gromadzi się w tarczycy; jest toksyczny

Czym jest ASTAT znaczenie w Definicje chemia A .