Słownik ASTAT co to znaczy.
Słownik ASTAT. Co znaczy Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r.

Czy przydatne?

Definicja ASTAT

Co to znaczy astat: znak At, (z łaciny Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R. McKenzie i D.E. Corsona w rezultacie bombardowania izotopu bizmutu 209Bi cząsteczkami α. A. to pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 210At (τ1/2 = 8,3h). To jest najrzadszy pierwiastek występujący w przyrodzie (człon szeregów (↑ szeregi rozpadów promieniotwórczych) uranowo-aktynowego i uranowo-radowego); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-24% mas. Właściwości chem. upodobniają go do ↑ jodu i ↑ polonu ; A. to łatwo sublimujące ciało stałe, szacunkowe t.t. 302°C, t.w. 337°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a. 6s26p5; w związkach występuje na -I, I, V stopniu utlenienia, tworzy jony At-, AtO- i AtO3-. Występuje w formie cząsteczek dwuatomowych. Podobnie jak jod gromadzi się w tarczycy; jest toksyczny

Definicja ALANINA:
Co to jest aminopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w przyrodzie w dwóch odmianach izomerycznych; izomer α (w stanie wolnym) wchodzi w skład osocza krwi, zaś izomer β - acetylokoenzymu A i kwasu astat.
Definicja ACETYLOWANIE:
Co to jest podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH, bezwodnika kwasu octowego (CH3CO)2O, chlorku acetylu CH3COCl. W astat.
Definicja ACYLOWANIE:
Co to jest chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, kierująca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z pierścieniem ekipą acylową -CO-R. Specjalnym przypadkiem a. jest ↑ acetylowanie astat.
Definicja AREOMETR:
Co to jest mierzenia gęstości cieczy, składający się z obciążenia, trzpienia i termometru. Pomiar gęstości (na przykład roztworu) bazuje na umieszczeniu areometru w cieczy (powinien w niej swobodnie pływać), a astat.

Czym jest ASTAT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: