Słownik ASTAT co to znaczy.
Słownik ASTAT. Co znaczy Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r.

Czy przydatne?

Definicja ASTAT

Co to znaczy astat: znak At, (z łaciny Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R. McKenzie i D.E. Corsona w rezultacie bombardowania izotopu bizmutu 209Bi cząsteczkami α. A. to pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 210At (τ1/2 = 8,3h). To jest najrzadszy pierwiastek występujący w przyrodzie (człon szeregów (↑ szeregi rozpadów promieniotwórczych) uranowo-aktynowego i uranowo-radowego); zawartość w skorupie ziemskiej: 10-24% mas. Właściwości chem. upodobniają go do ↑ jodu i ↑ polonu ; A. to łatwo sublimujące ciało stałe, szacunkowe t.t. 302°C, t.w. 337°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a. 6s26p5; w związkach występuje na -I, I, V stopniu utlenienia, tworzy jony At-, AtO- i AtO3-. Występuje w formie cząsteczek dwuatomowych. Podobnie jak jod gromadzi się w tarczycy; jest toksyczny

Definicja ALIFATYCZNY:
Co to jest związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla tworzą łańcuchy łatwe, łańcuchy rozgałęzione, struktury pierścieniowe (dlatego astat.
Definicja ANILINA:
Co to jest fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące - wywołują niszczenie czerwonych ciałek krwi. A. otrzymuje się poprzez astat.
Definicja ARGENTOMETRIA:
Co to jest strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które tworzą trudno rozp. związki srebra (a więc zawierających aniony Cl-, I-, SCN astat.
Definicja AZOTKI:
Co to jest zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a. niestechiometryczne (↑ skład niestechiometryczny). A. jonowe to związki ↑ litowców i ↑ astat.

Czym jest ASTAT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: