Słownik ATOM co to znaczy.
Słownik ATOM. Co znaczy niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑.

Czy przydatne?

Definicja ATOM

Co to znaczy atom: najmniejsza część pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące się na ↑ powłokach elektronowych i jądro atomowe, zawierające ↑ nukleony (a więc ↑ protony i/albo ↑ neutrony). Rozmiary atomów są rzędu 10-10 m i to są rozmiary przestrzeni zajmowanej poprzez elektrony otaczające jądro a. Przestrzeń ta nie ma ściśle ustalonych fizycznie granic. Jej wielkość zależny jest od stanu energetycznego a. i może być wyznaczony teoretycznie z praw mechaniki kwantowej, które najlepiej opisują właściwości a

Definicja ADAMANTAN:
Co to jest węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki atom.
Definicja Au:
Co to jest znak ↑ złota atom.
Definicja ANTYBIOTYKI:
Co to jest produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym odkrytym a. była penicylina (A. Fleming, ↑ penicyliny). Innymi a atom.
Definicja AKCEPTOR PROTONU:
Co to jest atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda atom.

Czym jest ATOM znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: