Słownik AUTOJONIZACJA co to znaczy.
Słownik AUTOJONIZACJA. Co znaczy rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych.

Czy przydatne?

Definicja AUTOJONIZACJA

Co to znaczy autojonizacja: autodysocjacja, reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania, jak i oddawania protonów), takich jak woda (↑ autodysocjacja wody), ciekły ↑ amoniak, bezwodny ↑ kwas octowy, odpowiednio z przykładowym równaniem: CH3COOH + CH3COOH ⇆ CH3COOH2+ + CH3COO

Definicja ARGENTYT:
Co to jest minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra autojonizacja.
Definicja AZEOTROP:
Co to jest destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny) albo wyższa (a. niekorzystny). Mieszanina azeotropowa może powstać z dwóch, trzech autojonizacja.
Definicja ATROPINA:
Co to jest racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna trucizna; występuje w korzeniach wilczej jagody (Atropa belladonna). Użytkowana autojonizacja.
Definicja ARSZENIK:
Co to jest nazwa zwyczajowa tlenku arsenu(III autojonizacja.

Czym jest AUTOJONIZACJA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: