AUTOJONIZACJA co to znaczy
Słownik AUTOJONIZACJA. Co znaczy rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych.

Czy przydatne?

Definicja AUTOJONIZACJA

Co to znaczy autojonizacja: autodysocjacja, reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania, jak i oddawania protonów), takich jak woda (↑ autodysocjacja wody), ciekły ↑ amoniak, bezwodny ↑ kwas octowy, odpowiednio z przykładowym równaniem: CH3COOH + CH3COOH ⇆ CH3COOH2+ + CH3COO

Czym jest AUTOJONIZACJA znaczenie w Definicje chemia A .