Słownik AZAN co to znaczy.
Słownik AZAN. Co znaczy systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku słownik. Co to jest Azan.

Czy przydatne?

Definicja AZAN

Co to znaczy azan: systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku

Definicja ANTYBIOTYKI:
Co to jest produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym odkrytym a. była penicylina (A. Fleming, ↑ penicyliny). Innymi a azan.
Definicja AMALGAMAT:
Co to jest metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie tworzy amalgamatu, dlatego rtęć można przechowywać w butlach żelaznych azan.
Definicja ARAGONIT:
Co to jest minerał, CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera 90% a azan.
Definicja Al:
Co to jest znak ↑ glinu azan.

Czym jest AZAN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: