Słownik AZEOTROP co to znaczy.
Słownik AZEOTROP. Co znaczy składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a.

Czy przydatne?

Definicja AZEOTROP

Co to znaczy azeotrop: mieszanina ciekła, destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny) albo wyższa (a. niekorzystny). Mieszanina azeotropowa może powstać z dwóch, trzech albo większej liczby składników. Przykłady a.: etanol-woda (95,6% etanolu, t.w. 78,15°C), kwas azotowy(V)-woda (68% kwasu azotowego, t.w. 120°C), bromowodór-woda (48,2% bromowodoru, t.w. 125°C). Azeotropy rozdziela się na przykład sposobem destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem) albo destylacji po dodaniu składnika, tworzącego z jednym ze składników mieszaniny inny azeotrop

Definicja ARSEN:
Co to jest Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od starożytności; odkryty w 1250 r. poprzez A. Magnusa. W przyrodzie występuje w formie azeotrop.
Definicja ALFA-AMINOKWASY:
Co to jest obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa przyłączona jest do tego samego atomu węgla, co ekipa karboksylowa. Więcej azeotrop.
Definicja ASYMETRYCZNY ATOM WĘGLA:
Co to jest ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a cały układ nie ma płaszczyzny symetrii i środka symetrii (↑ przedmioty symetrii azeotrop.
Definicja ANTYCZĄSTKI:
Co to jest samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a. prowadzi do ich ↑ anihilacji, poprzez co antymateria jest na Ziemi nietrwała azeotrop.

Czym jest AZEOTROP znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: