Słownik AZOT co to znaczy.
Słownik AZOT. Co znaczy Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D.

Czy przydatne?

Definicja AZOT

Co to znaczy azot: znak N, (z łaciny Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D. Rutherforda. W przyrodzie występuje w formie wolnej - kluczowy składnik atmosfery ziemskiej; zawartość: 75,1% mas., 78,09% obj. i związanej - ↑ saletra chilijska (sodowa), ↑ saletra indyjska (potasowa) i ↑ białka organizmów żywych (zawartość w organizmie człowieka 3% masy). A. bierze udział w ↑ cyklu azotowym. Azot to bezb. gaz bez smaku i zapachu, trudno rozp. w wodzie; występuje w formie cząsteczki dwuatomowej; t.t. -195.8°C, t.w. -210°C, gęstość 1,25g·dm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a.: 2s22p3; w związkach występuje na -III, -II, -I, 0, I, II, III, IV i V stopniu utlenienia. Jest bierny chem.; w temp. pokojowej reaguje tylko z litem i berylowcami tworząc azotki; z innymi pierwiastkami reaguje w podwyższonych temp. albo w obecności katalizatorów: z węglem daje ↑ dicyjan (CN)2, z wodorem ↑ amoniak, z tlenem tlenek azotu(II) NO (bezb., trujący). Pośrednio otrzymano tlenki: N2O (↑ gaz rozweselający, bezb.), N2O3, NO2 (brunatno-czerwony, trujący, występujący w normalnych temp. w formie dimeru N2O4), N2O5 (ciekły). Tlenek azotu(IV) NO2 bierze udział w tak zwany ↑ cyklu ozonowym, w atmosferze ziemskiej. A. stosuje się do otrzymywania obojętnej (wolnej od tlenu) atmosfery w trakcie prowadzenia mechanizmów chem. i spawania; napełniania żarówek i jarzeniówek. W przemyśle chem. z a. produkuje się ↑ amoniak, ↑ kwas azotowy(V), azotany(V), azotany(III), azydki, ↑ hydrazynę, ↑ hydroksyloaminę, ↑ nawozy azotowe. Azot otrzymuje się w rezultacie destylacji frakcjonowanej powietrza. Przy podwyższonym ciśnieniu dobrze rozpuszcza się we krwi a po obniżeniu ciśnienia wydziela się w formie pęcherzyków blokujących naczynia krwionośne, co prowadzi do zaburzeń ruchu i straty przytomności (tak zwany dolegliwość kesonowa, występująca czasem u nurków głębinowych)

Definicja ACETYLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H azot co to jest.
Definicja ALICYKLICZNY:
Co to jest związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych albo podwójnych, tworząc pierścień. Powstały pierścień nie zawiera układu aromatycznego. Do związków alicyklicznych należą na azot definicja.
Definicja AUTODYSOCJACJA WODY:
Co to jest ↑ autojonizacja, a więc rozpad cząsteczek wody na jony odpowiednio z równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały (dysocjuje jedna cząsteczka wody na 500 000 000 azot co znaczy.
Definicja ASYMETRYCZNY ATOM WĘGLA:
Co to jest ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a cały układ nie ma płaszczyzny symetrii i środka symetrii (↑ przedmioty symetrii azot słownik.

Czym jest AZOT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: