Słownik AZOT co to znaczy.
Słownik AZOT. Co znaczy Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D.

Czy przydatne?

Definicja AZOT

Co to znaczy azot: znak N, (z łaciny Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D. Rutherforda. W przyrodzie występuje w formie wolnej - kluczowy składnik atmosfery ziemskiej; zawartość: 75,1% mas., 78,09% obj. i związanej - ↑ saletra chilijska (sodowa), ↑ saletra indyjska (potasowa) i ↑ białka organizmów żywych (zawartość w organizmie człowieka 3% masy). A. bierze udział w ↑ cyklu azotowym. Azot to bezb. gaz bez smaku i zapachu, trudno rozp. w wodzie; występuje w formie cząsteczki dwuatomowej; t.t. -195.8°C, t.w. -210°C, gęstość 1,25g·dm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów a.: 2s22p3; w związkach występuje na -III, -II, -I, 0, I, II, III, IV i V stopniu utlenienia. Jest bierny chem.; w temp. pokojowej reaguje tylko z litem i berylowcami tworząc azotki; z innymi pierwiastkami reaguje w podwyższonych temp. albo w obecności katalizatorów: z węglem daje ↑ dicyjan (CN)2, z wodorem ↑ amoniak, z tlenem tlenek azotu(II) NO (bezb., trujący). Pośrednio otrzymano tlenki: N2O (↑ gaz rozweselający, bezb.), N2O3, NO2 (brunatno-czerwony, trujący, występujący w normalnych temp. w formie dimeru N2O4), N2O5 (ciekły). Tlenek azotu(IV) NO2 bierze udział w tak zwany ↑ cyklu ozonowym, w atmosferze ziemskiej. A. stosuje się do otrzymywania obojętnej (wolnej od tlenu) atmosfery w trakcie prowadzenia mechanizmów chem. i spawania; napełniania żarówek i jarzeniówek. W przemyśle chem. z a. produkuje się ↑ amoniak, ↑ kwas azotowy(V), azotany(V), azotany(III), azydki, ↑ hydrazynę, ↑ hydroksyloaminę, ↑ nawozy azotowe. Azot otrzymuje się w rezultacie destylacji frakcjonowanej powietrza. Przy podwyższonym ciśnieniu dobrze rozpuszcza się we krwi a po obniżeniu ciśnienia wydziela się w formie pęcherzyków blokujących naczynia krwionośne, co prowadzi do zaburzeń ruchu i straty przytomności (tak zwany dolegliwość kesonowa, występująca czasem u nurków głębinowych)

Definicja ALKOHOL METYLOWY:
Co to jest ↑ metanol azot co znaczy.
Definicja ARGENTOMETRIA:
Co to jest strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które tworzą trudno rozp. związki srebra (a więc zawierających aniony Cl-, I-, SCN azot krzyżówka.
Definicja AKTYNOWCE:
Co to jest bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie ziemskiej występują jedynie ↑ nuklidy a. o najdłuższym ↑ okresie półtrwania na azot co to jest.
Definicja AROMATYZACJA:
Co to jest mechanizm tworzenia związku aromatycznego ze związku niearomatycznego, na przykład otrzymywanie ↑ hydrochinonu z ↑ chinonu w procesie uwodorniania azot słownik.

Czym jest AZOT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: