Słownik AZOTAN(V) POTASU co to znaczy.
Słownik AZOTAN(V) POTASU. Co znaczy kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie.

Czy przydatne?

Definicja AZOTAN(V) POTASU

Co to znaczy azotan(v) potasu: (saletra potasowa, saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z azotanu sodu i chlorku potasu w reakcji podwójnej zamiany w roztworze wodnym (konwersja saletry sodowej): KCl + NaNO3 ⇆ KNO3 + NaCl Ogrzewany a.p. wydziela tlen i przechodzi w azotan(III) potasu KNO2. Użytkowany do wyrobu: prochu, szkła, nawozów sztucznych, jako środek konserwujący w przemyśle spożywczym

Definicja AUKSOCHROMY:
Co to jest ekipy mające wolne pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez sprzężenie z ↑ chromoforem azotan(v) potasu.
Definicja ACYDYMETRIA:
Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ roztwór mianowany) kwasu azotan(v) potasu.
Definicja AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO:
Co to jest fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z artystów podstaw atomistycznej teorii materii. W 1811 r. sformułował hipotezę (tak zwany prawo azotan(v) potasu.
Definicja ALDER KURT:
Co to jest niem., ur. na Śląsku w Königshütte (dzisiejszy Chorzów). Prof. uniwersytetów w Kilonii i Kolonii. Członek Bawarskiej Akademii Nauk i Akademii Nauk w Halle, honorowe doktoraty uniwersytetów w Kolonii azotan(v) potasu.

Czym jest AZOTAN(V) POTASU znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: