Słownik AZOTAN(V) SREBRA co to znaczy.
Słownik AZOTAN(V) SREBRA. Co znaczy azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja.

Czy przydatne?

Definicja AZOTAN(V) SREBRA

Co to znaczy azotan(v) srebra: lapis, kamień piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t.t. 212°C, temp rozkładu 444°C), rozp. w wodzie, rozkładająca się na świetle (wydzielenie metalicznego srebra), mająca właściwości bakteriobójcze. Użytkowany w lecznictwie do przyżegania brodawek, do wykrywania ↑ ekipy aldehydowej, ↑ próba Tollensa), a w formie roztworu mianowanego - jako ↑ titrant w ↑ argentometrii

Definicja AMINOPLASTY:
Co to jest pozyskiwane w rezultacie kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami zawierającymi grupę aminową -NH2, na przykład nH2N CO NH2 + nHCHO [ HN CO NH azotan(v) srebra.
Definicja ACETYLOKOENZYM A (Acetylo-CoA , Acetylo-S-CoA, Aktywny Octan):
Co to jest octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie wszystkich aminokwasów zachodzących w organizmach żywych. A. ulega rozkładowi w azotan(v) srebra.
Definicja Al:
Co to jest znak ↑ glinu azotan(v) srebra.
Definicja ATOM:
Co to jest pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące się na ↑ powłokach elektronowych i jądro atomowe, zawierające ↑ nukleony (a azotan(v) srebra.

Czym jest AZOTAN(V) SREBRA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: