AZOTKI co to znaczy
Słownik AZOTKI. Co znaczy Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a.

Czy przydatne?

Definicja AZOTKI

Co to znaczy azotki: związki chem., zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a. niestechiometryczne (↑ skład niestechiometryczny). A. jonowe to związki ↑ litowców i ↑ berylowców o charakterze zasadowym, substancje krystaliczne, rozkładające się w temp. ponad 300°C, reaktywne chem. (ulegają ↑ hydrolizie). A. kowalencyjne mają różnorodny charakter (są amfoteryczne albo kwaśne); a. ↑ fluorowców są związkami trudnymi do otrzymania i nietrwałymi (na przykład Cl3N rozkłada się wybuchowo); a. ↑ boru, ↑ glinu, ↑ krzemu i ↑ germanu to twarde i wysokotopliwe (2000÷3000 °C) substancje polimeryczne, dielektryki albo półprzewodniki. A. o składzie niestechiometrycznym to związki metali d-elektronowych grup 3÷8, charakteryzujące się właściwościami metalicznymi, przewodnictwem elektrycznym, twardością i bardzo wysokimi temp. topnienia, trwałością termiczną i chemiczną

Czym jest AZOTKI znaczenie w Definicje chemia A .