Słownik AZOTKI co to znaczy.
Słownik AZOTKI. Co znaczy Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a.

Czy przydatne?

Definicja AZOTKI

Co to znaczy azotki: związki chem., zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a. niestechiometryczne (↑ skład niestechiometryczny). A. jonowe to związki ↑ litowców i ↑ berylowców o charakterze zasadowym, substancje krystaliczne, rozkładające się w temp. ponad 300°C, reaktywne chem. (ulegają ↑ hydrolizie). A. kowalencyjne mają różnorodny charakter (są amfoteryczne albo kwaśne); a. ↑ fluorowców są związkami trudnymi do otrzymania i nietrwałymi (na przykład Cl3N rozkłada się wybuchowo); a. ↑ boru, ↑ glinu, ↑ krzemu i ↑ germanu to twarde i wysokotopliwe (2000÷3000 °C) substancje polimeryczne, dielektryki albo półprzewodniki. A. o składzie niestechiometrycznym to związki metali d-elektronowych grup 3÷8, charakteryzujące się właściwościami metalicznymi, przewodnictwem elektrycznym, twardością i bardzo wysokimi temp. topnienia, trwałością termiczną i chemiczną

Definicja ALOTROPIA PIERWIASTKÓW:
Co to jest pierwiastka w formie kilku odmian. Powodem alotropii jest odmienna struktura krystaliczna (na przykład: ↑ węgiel, ↑ fosfor, ↑ siarka) albo różna liczba atomów w cząsteczce (na przykład ↑ tlen azotki.
Definicja ALKOHOL:
Co to jest nazwa kolokwialna ↑ etanolu azotki.
Definicja AMYLOZA:
Co to jest wypełniający wnętrze jej ziarenek (około 20% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej 10000u÷60000u, o łańcuchach liniowych, zbudowanym z reszt glukozowych połączonych azotki.
Definicja AZOT:
Co to jest Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D. Rutherforda. W przyrodzie występuje w formie wolnej - kluczowy składnik atmosfery azotki.

Czym jest AZOTKI znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: