AZOZWIĄZKI co to znaczy
Słownik AZOZWIĄZKI. Co znaczy wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi.

Czy przydatne?

Definicja AZOZWIĄZKI

Co to znaczy azozwiązki: związki organiczne, zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl). A. arylowe odgrywają istotną rolę w przemyśle chemicznym, gdyż dzięki delokalizacji (↑delokalizacja elektronów) wiązania π w ich cząsteczkach wykazują one intensywne zabarwienie, czasem różne w zależności od tego, czy cząsteczka azozwiązku jest zjonizowana, czy także nie (nie wszystkie ↑parametry kwasowo-zasadowe, na przykład ↑oranż metylowy). A. stosuje się jako pigmenty i barwniki np. do produkcji farb albo w przemyśle tekstylnym

Czym jest AZOZWIĄZKI znaczenie w Definicje chemia A .