Słownik BAKELIT co to znaczy.
Słownik BAKELIT. Co znaczy pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp.

Czy przydatne?

Definicja BAKELIT

Co to znaczy bakelit: nazwa produktów kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w acetonie, alkoholach i innych rozpuszczalnikach, z kolei w ostatnim etapie kondensacji staje się nietopliwy i nierozp. To jest polimer wysoce usieciowany, co skutkuje jego kruchość. Regularnie dodaje się do niego różnego rodzaju ↑ wypełniacze. Użytkowany jako materiał konstrukcyjny i elektroizolacyjny. B. to pierwsze ↑ tworzywo syntetyczne, otrzymane poprzez Baekelanda (stąd nazwa)

Definicja BROMOWANIE:
Co to jest wprowadzanie bromu do cząsteczki związku org. w rezultacie ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji substytucji (podstawienia (↑ reakcja substytucji)), np bakelit.
Definicja BIAŁKA:
Co to jest składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami organizmów zwierzęcych i roślinnych, gdzie pełnią rolę ↑ enzymów, ↑ bakelit.
Definicja BIZMUT:
Co to jest Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności; metaliczny bizmut otrzymali w XVIII w. P. Pott i T.O. Bergman. W bakelit.
Definicja BUTA-1,3-DIEN:
Co to jest węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu, butanu albo but-1-enu. Buta-1,3-dien stosuje się w syntezie kauczuków bakelit.

Czym jest BAKELIT znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: