BARWNIKI co to znaczy
Słownik BARWNIKI. Co znaczy sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne.

Czy przydatne?

Definicja BARWNIKI

Co to znaczy barwniki: związki org. stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do selektywnej absorpcji światła widzialnego i tak zwany auksochromy, a więc ekipy wpływające na wiązanie się z barwionym włóknem. Z racji na budowę chem. wyróżniamy b.: azowe (chromofor -N=N-, na przykład oranż naftolowy, brunat Bismarcka), trifenylometanowe (na przykład ftaleiny, fuksyna), indygoidy (na przykład indygo), tiazynowe (na przykład błękit metylenowy), nitrowe (na przykład kwas pikrynowy), antrachinonowe (na przykład alizaryna), nitrozowe, chinoiminowe, cyjaninowe, karotenoidy, antocyjany, flawonole. Z racji na obecne w cząsteczce barwnika auksochromy, a tym samym technologię barwienia, dzielimy barwniki na: zasadowe (zawierające wolne i podstawione ekipy aminowe) i kwaśne (zawierające ekipy nitrowe, fenolowe, karboksylowe, sulfonowe)

Czym jest BARWNIKI znaczenie w Definicje chemia B .