Słownik BENZEN co to znaczy.
Słownik BENZEN. Co znaczy charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C.

Czy przydatne?

Definicja BENZEN

Co to znaczy benzen: ↑ węglowodór aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie; miesza się z etanolem, eterem dietylowym, acetonem i toluenem. Otrzymywany ze smoły węglowej i ropy naftowej. Stosowany jako rozpuszczalnik i substrat w syntezie wielu związków (tworzywa sztuczne, leki, barwniki, detergenty i pestycydy). Budowa pierścieniowa, płaska. Atomy węgla znajdują się w stanie hybrydyzacji sp2 (kąty między wiązaniami H-C-C i C C-C wynoszą 120°). Liczba elektronów π w pierścieniu benzenu wynosi 6 (tak zwany sekstet elektronowy). ↑ Energia rezonansu cząsteczki benzenu jest równa 150,5kJ·mol-1. Benzen, mimo 6 elektronów π w pierścieniu, nie wykazuje właściwości typowych dla związków nienasyconych; w reakcjach chem. daje w pierwszej kolejności produkty podstawienia, a produkty addycji - z bardzo sporą trudnością. Reakcje podstawienia obejmują: reakcje z fluorowcami w obecności katalizatora (na przykład FeX3) (powstaje fluorowcobenzen), reakcje z H2SO4 albo HNO3 w obecności H2SO4 (powstają adekwatnie kwas benzenosulfonowy i nitrobenzen), reakcje alkilowania i acylowania (reakcje Friedela Craftsa); z kolei reakcje addycji obejmują uwodornienie do cykloheksanu w temp. 200°C, pod ciśnieniem 2,5 MPa, w obecności katalizatora (Ni) i chlorowanie do heksachlorocykloheksanu

Definicja BOR:
Co to jest Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków użytkowanych do wyrobu porcelany, w starożytnych Chinach; odkryty w 1808 r. poprzez J.L. Gay benzen co znaczy.
Definicja BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE:
Co to jest chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN. Odkrył własności bielące chloru i opracował metodę bielenia tkanin benzen krzyżówka.
Definicja BIZMUTYNIT:
Co to jest ↑ bizmutyn benzen co to jest.
Definicja BIZMUTYN:
Co to jest błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli benzen słownik.

Czym jest BENZEN znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: