Słownik BENZEN co to znaczy.
Słownik BENZEN. Co znaczy charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C.

Czy przydatne?

Definicja BENZEN

Co to znaczy benzen: ↑ węglowodór aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie; miesza się z etanolem, eterem dietylowym, acetonem i toluenem. Otrzymywany ze smoły węglowej i ropy naftowej. Stosowany jako rozpuszczalnik i substrat w syntezie wielu związków (tworzywa sztuczne, leki, barwniki, detergenty i pestycydy). Budowa pierścieniowa, płaska. Atomy węgla znajdują się w stanie hybrydyzacji sp2 (kąty między wiązaniami H-C-C i C C-C wynoszą 120°). Liczba elektronów π w pierścieniu benzenu wynosi 6 (tak zwany sekstet elektronowy). ↑ Energia rezonansu cząsteczki benzenu jest równa 150,5kJ·mol-1. Benzen, mimo 6 elektronów π w pierścieniu, nie wykazuje właściwości typowych dla związków nienasyconych; w reakcjach chem. daje w pierwszej kolejności produkty podstawienia, a produkty addycji - z bardzo sporą trudnością. Reakcje podstawienia obejmują: reakcje z fluorowcami w obecności katalizatora (na przykład FeX3) (powstaje fluorowcobenzen), reakcje z H2SO4 albo HNO3 w obecności H2SO4 (powstają adekwatnie kwas benzenosulfonowy i nitrobenzen), reakcje alkilowania i acylowania (reakcje Friedela Craftsa); z kolei reakcje addycji obejmują uwodornienie do cykloheksanu w temp. 200°C, pod ciśnieniem 2,5 MPa, w obecności katalizatora (Ni) i chlorowanie do heksachlorocykloheksanu

Definicja BARYT:
Co to jest minerał, BaSO4, jeden z głownych minerałów baru. Użytkowany do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych ogni, w cukrownictwie i garbarstwie benzen.
Definicja BIG BANG:
Co to jest ↑ Ogromny Wybuch benzen.
Definicja BISCHOFIT:
Co to jest minerał, MgCl2·2H2O, bezb benzen.
Definicja BŁONNIK:
Co to jest ↑ celuloza benzen.

Czym jest BENZEN znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: