BIAŁKA co to znaczy
Słownik BIAŁKA. Co znaczy aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B.

Czy przydatne?

Definicja BIAŁKA

Co to znaczy białka: polipeptydy składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami organizmów zwierzęcych i roślinnych, gdzie pełnią rolę ↑ enzymów, ↑ hormonów, materiału budulcowego. ↑ Struktura pierwszorzędowa białka znaczy kolejność aminokwasów (sekwencja) w łańcuchu poliamidowym. Łańcuchy oddziałują ze sobą przez wiązania wodorowe , więc tworzy się ↑ struktura drugorzędowa białka. Łańcuch polipeptydu przyjmuje kształt prawoskrętnej linii śrubowej (α-helisy) - tak zwany struktura α; lub dwa oddzielne łańcuchy polipeptydowe przez sieć wiązań wodorowych tworzą strukturę "harmonijkową" - tak zwany strukturę β. ↑ Struktura trzeciorzędowa białka opisuje różnego rodzaju oddziaływania bocznych grup aminokwasów polipeptydu zwiniętego w α-helisę. To są oddziaływania hydrofobowe (na przykład alkil...alkil, aryl...aryl), przez: wiązanie jonowe, , wiązania wodorowe, mostki dwusiarczkowe (-S-S-). Struktura czwartorzędowa (↑ struktura czwartorzędowa białka) jest znana dla niewielu białek (między innymi białko hemoglobiny krwi) i dotyczy białek zbudowanych z kilku albo większej liczby łańcuchów polipeptydowych. Przewarzająca część białek występuje w formie koloidalnej i jest wrażliwa na różne impulsy fizykochem., które wywołują denaturację białek. B. dzieli się na proteiny (białka łatwe) i proteidy (białka złożone). Proteiny są zbudowane tylko z aminokwasów. Podzielone są na białka globularne (kuliste, rozpuszczalne) i skleroproteiny (białka włókniste, nierozpuszczalne). Do białek globularnych (↑ białka globularne) należą: albuminy, globuliny, gluteiny, prolaminy, histony, protaminy. Do skleroprotein należą między innymi fibroina (białko jedwabiu), kolagen (białko tkanki łącznej, ścięgna), keratyna (białko piór, włosów, kopyt, rogów). Proteidy (białka złożone) składają się z części białkowej i niebiałkowej - tak zwany ekipy czynnej (prostetycznej). Należą do nich fosforoproteidy, glikoproteidy, chromoproteidy, lipoproteidy, nukleoproteidy. Proteidy występują w przyrodzie częściej niż proteiny

Czym jest BIAŁKA znaczenie w Definicje chemia B .