Słownik BIPIRAMIDA co to znaczy.
Słownik BIPIRAMIDA. Co znaczy połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek.

Czy przydatne?

Definicja BIPIRAMIDA

Co to znaczy bipiramida: "podwójna piramida", figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne b. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych zależy od ↑liczby koordynacji i stanu hybrydyzacji (↑hybrydyzacja orbitali atomowych) atomu centralnego. Na przykład LK = 5 i hybrydyzacja dsp3 albo sp3d odpowiada b. trygonalnej (na przykład pentafluorek fosforu PF5). LK = 6 i hybrydyzacja d2sp3 albo sp3d2 odpowiada b. tetragonalnej, której szczególnie symetrycznym przypadkiem jest ↑oktaedr. LK = 7 i hybrydyzacja sp3d3 odpowiada b. pentagonalnej (na przykład heptafluorek jodu IF7)

Definicja BŁĘKIT PRUSKI:
Co to jest błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania strukturalne wykazały, iż b.p. i ↑ błękit Turnbulla bipiramida.
Definicja BARBITURANY:
Co to jest barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo arylowymi. Z racji na sporą toksyczność tylko nie wszystkie b. użytkowane są w bipiramida.
Definicja BOMBA TERMOJĄDROWA:
Co to jest ↑ bomba wodorowa bipiramida.
Definicja BEJCE:
Co to jest emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) użytkowane do powierzchniowego barwienia drewna, przeważnie w celach dekoracyjnych, przed jego malowaniem i lakierowaniem; b bipiramida.

Czym jest BIPIRAMIDA znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: