Słownik BIPIRAMIDA co to znaczy.
Słownik BIPIRAMIDA. Co znaczy połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek.

Czy przydatne?

Definicja BIPIRAMIDA

Co to znaczy bipiramida: "podwójna piramida", figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne b. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych zależy od ↑liczby koordynacji i stanu hybrydyzacji (↑hybrydyzacja orbitali atomowych) atomu centralnego. Na przykład LK = 5 i hybrydyzacja dsp3 albo sp3d odpowiada b. trygonalnej (na przykład pentafluorek fosforu PF5). LK = 6 i hybrydyzacja d2sp3 albo sp3d2 odpowiada b. tetragonalnej, której szczególnie symetrycznym przypadkiem jest ↑oktaedr. LK = 7 i hybrydyzacja sp3d3 odpowiada b. pentagonalnej (na przykład heptafluorek jodu IF7)

Definicja BIZMUTYN:
Co to jest błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli bipiramida co to jest.
Definicja BOLTZMANN LUDWIG EDUARD:
Co to jest austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki. Badania dostarczyły mu dowodu na skończoność tego świata. Krytykowany za to bipiramida definicja.
Definicja BROMOWODÓR:
Co to jest bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje mocny ↑ kwas bromowodorowy, który tworzy sole - bromki. Bromowodór otrzymuje się z bipiramida co znaczy.
Definicja BUTYNY:
Co to jest ↑ alkiny (tabela bipiramida słownik.

Czym jest BIPIRAMIDA znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: