Słownik BIZMUT co to znaczy.
Słownik BIZMUT. Co znaczy 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od.

Czy przydatne?

Definicja BIZMUT

Co to znaczy bizmut: znak Bi, (z łaciny Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności; metaliczny bizmut otrzymali w XVIII w. P. Pott i T.O. Bergman. W przyrodzie występuje w formie rodzimej i minerałów, takich jak: ↑ bizmutynit, bismit, tellurobizmutyt, matyldyt, bizmutyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-5% mas. B. cechuje się białoróżową barwą i srebrzystym połyskiem; jest kruchy i łatwo daje się proszkować; przewodzi prąd elektryczny; t.t. 271,3°C, t.w. 1560°C. Stały b. ma mniejszą gęstość (9,747g·cm-3) niż ciekły (w t.t. 10,05g·cm-3), gdyż stopiony minimalizuje własną objętość i kawałki metalu pływają w cieczy jak lód w wodzie. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów antymonu: 6p26p3; w związkach występuje na -III, III i V stopniu utlenienia. B. jest odporny na działanie powietrza, w obecności wilgoci pokrywa się warstewką tlenku; w podwyższonej temp. b. utlenia się do tlenku Bi2O3; B. roztwarza się w kwasach utleniających dając: Bi(NO3)3, NO i H2O w reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) (w stężonym pasywuje się) i Bi2(SO4)3, SO2 i H2O w reakcji z kwasem siarkowym(VI). Związki zawierające kation Bi3+ łatwo hydrolizują do związków zawierających kation BiO+. B. reaguje również z fluorowcami, siarką, selenem i tellurem; pochłania tlen. B. i jego tlenki mają właściwości amfoteryczne; na V stopniu utlenienia przeważają właściwości kwasowe. Czysty b. stosuje się do wytwarzania łatwotopliwych stopów z cyną i ołowiem (↑ stop Rosego, ↑ stop Wooda) używanych na przykład do produkcji bezpieczników, jako wymiennik ciepła w reaktorach jądrowych (w formie cieczy); związki b. są używane do wyrobu szkieł optycznych, w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Metaliczny b. otrzymuje się poprzez redukcję tlenku bizmutu węglem albo poprzez redukcję siarczku bizmutu żelazem

Definicja BOHR NIELS HENRIK DAVID:
Co to jest duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z artystów mechaniki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w 1922 r. za badania struktury bizmut.
Definicja BIZMUTYNIT:
Co to jest ↑ bizmutyn bizmut.
Definicja BLOKI S, P, D, F:
Co to jest okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony walencyjne. Blok s obejmuje pierwiastki 1 i 2 ekipy (↑ litowce, konfiguracja ns1, i ↑ bizmut.
Definicja BROMEK POTASU:
Co to jest KBr, biała substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek uspokajający) i spektroskopii bizmut.

Czym jest BIZMUT znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: