Słownik BLOKI S P D F co to znaczy.
Słownik BLOKI S, P, D, F. Co znaczy racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑.

Czy przydatne?

Definicja BLOKI S, P, D, F

Co to znaczy bloki s, p, d, f: składowe ↑ układu okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony walencyjne. Blok s obejmuje pierwiastki 1 i 2 ekipy (↑ litowce, konfiguracja ns1, i ↑ berylowce, konfiguracja ns2) i ↑ wodór (konfiguracja 1s1) i ↑ hel (konfiguracja 1s2). Pierwiastki bloku s charakteryzują się występowaniem w związkach zwykle na dodatnich stopniach utlenienia (niezależnie od biernego chemicznie helu); stopień utlenienia przyjmuje u nich jedną, max. wartość. Niezależnie od helu i wodoru wszystkie są czynnymi metalami. Blok p obejmuje pierwiastki grup: 13 (↑ borowce, konfiguracja ns2 np1), 14 (↑ węglowce, konfiguracja ns2 np2), 15 (↑ azotowce, konfiguracja ns2 np3), 16 (↑ tlenowce, konfiguracja ns2 np4), 17 (↑ fluorowce, konfiguracja ns2 np5) i 18 bez helu (↑ helowce, konfiguracja ns2 np6). To są pierwiastki, które w związkach chem. występują tak na dodatnich, jak i ujemnych stopniach utleniania (niezależnie od neonu), nie mniej jednak normalnie im cięższy pierwiastek, tym przyjmuje więcej różnych wartości stopnia utlenienia. Mają najczęściej charakter niemetaliczny, który maleje wraz ze wzrostem numeru okresu i zmniejszaniem się numeru ekipy. Blok d obejmuje pierwiastki grup 3-12, zwane także pierwiastkami przejściowymi. Występują one w związkach zarówno na dodatnich, jak i na ujemnych stopniach utlenienia; tworzą regularnie związki o zmiennym składzie. To są metale, niepozbawione jednak możliwości tworzenia anionów kompleksowych (analogicznych do anionów reszt kwasowych tworzonych poprzez niemetale). Do najciekawszych właściwości metali bloku d należy łatwość i odwracalność zmieniania stopnia utlenienia, sprawiająca, iż pierwiastki te są katalizatorami wielu mechanizmów. Blok f obejmuje ↑ lantanowce i ↑ aktynowce, zwane także pierwiastkami (metalami) wewnątrzprzejściowymi, mające charakter metaliczny i wykazujące podobieństwo chem., wyraźnym w szczególności w razie lantanowców. W związkach chem. metale bloku f występują na dodatnich stopniach utlenienia, aczkolwiek należy zauważyć, iż cięższe aktynowce, zwane ↑ transuranowcami, to nietrwałe pierwiastki radioaktywne, których chemię trudno precyzyjnie zbadać

Definicja BŁYSZCZ OŁOWIU:
Co to jest ↑ galenit bloki s, p, d, f.
Definicja BETON:
Co to jest mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W celu wytworzenia b. cement miesza się z wodą i kruszywem i pozostawia bloki s, p, d, f.
Definicja BOKSYT:
Co to jest skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu bloki s, p, d, f.
Definicja BENZEN:
Co to jest aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie; miesza się z etanolem, eterem dietylowym, acetonem i bloki s, p, d, f.

Czym jest BLOKI S, P, D, F znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: