BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE co to znaczy
Słownik BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE. Co znaczy porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i.

Czy przydatne?

Definicja BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE

Co to znaczy bojowe środki trujące: substancje chem. użytkowane w uwarunkowaniach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują różne działanie fizjologiczne, na przykład ogólnotrujące (↑ tlenek węgla(II), ↑ cyjanowodór); duszące (↑ fosgen, ↑ chlor, ↑ brom, ↑ chloropikryna, siarczan(VI) dimetylu); parzące (↑ luizyt, ↑ iperyt); paralityczno-drgawkowe (↑ sarin, ↑ soman, ↑ tabun); drażniące, pośród których odznacza się: lakrymatory - powodujące łzawienie - (↑ CS, bromek benzylu C6H5CH2Br, chlorek benzylu C6H5CH2Cl, chloroacetofenon) i ↑ sternity wywołujące kichanie, kaszel i wymioty; psychotoksyczne (↑ LSD); fitotoksyczne - niszczące roślinność - ↑ 2,4-D i ↑ 2,4,5-T. Wykorzystywanie bojowych środków trujących jest zabronione poprzez prawo międzynarodowe. Do unieszkodliwania b.ś.t. stosuje się ↑ odkażalniki

Czym jest BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE znaczenie w Definicje chemia B .