Słownik BOLTZMANN LUDWIG EDUARD co to znaczy.
Słownik BOLTZMANN LUDWIG EDUARD. Co znaczy teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej.

Czy przydatne?

Definicja BOLTZMANN LUDWIG EDUARD

Co to znaczy boltzmann ludwig eduard: (1844-1906) fizyk austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki. Badania dostarczyły mu dowodu na skończoność tego świata. Krytykowany za to popełnił nareszcie samobójstwo. Na jego nagrobku wyryto treść drugiej zasady termodynamiki w formie poprzez niego sformułowanej: S = k·lnW

Definicja BUTAN:
Co to jest ↑ alkany (tabela boltzmann ludwig eduard.
Definicja BOMBA ATOMOWA:
Co to jest ↑ bomba jądrowa boltzmann ludwig eduard.
Definicja BUTYL:
Co to jest butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu); sec-butylowy CH3CH2(CH3)CH- (sec-Bu); izobutylowy (CH3)2CHCH2- (i-Bu boltzmann ludwig eduard.
Definicja BOSCH CARL:
Co to jest niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F. Bergiusem). W 1913 r. po raz pierwszy tą sposobem rozpoczęto produkcją amoniaku boltzmann ludwig eduard.

Czym jest BOLTZMANN LUDWIG EDUARD znaczenie w Definicje chemia B .

  • Dodano:
  • Autor: