BOROWODORY co to znaczy
Słownik BOROWODORY. Co znaczy homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami.

Czy przydatne?

Definicja BOROWODORY

Co to znaczy borowodory: ekipa związków boru z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco cięższe cieczami (na przykład B5H9, B6H10), a pozostałe ciałami stałymi. Cząsteczki cięższych b. charakteryzują się skomplikowanymi strukturami, których szkielet stanowią wielościany utworzone poprzez atomy boru (na przykład anion B6H6- zawiera ośmiościan utworzony z sześciu atomów boru). Związki te są wysoce reaktywne i w większości ulegają samozapłonowi na powietrzu. Spalaniu b. towarzyszy wydzielenie sporych ilości ciepła, wskutek czego może je użytkować jako paliwo rakietowe. W reakcji z zasadami Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa) tworzą produkty zawierające aniony wodoroboranowe (na przykład tetrahydroboran sodu NaBH4)

Czym jest BOROWODORY znaczenie w Definicje chemia B .