CEMENT co to znaczy
Słownik CEMENT. Co znaczy temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą.

Czy przydatne?

Definicja CEMENT

Co to znaczy cement: materiał otrzymywany poprzez wypalenie w piecu obrotowym, w temp. do 1400°C, mieszaniny zmielonego kamienia wapiennego i gliny z wodą. C. złożona jest w pierwszej kolejności z glinianów i glinokrzemianów. C. portlandzki zawiera 58÷60% tlenku wapnia CaO, 18÷20% dwutlenku krzemu SiO2, 4÷12% tlenku glinowego Al2O3, 2÷5% tlenku żelaza Fe2O3. Prócz wymienionych składników zawiera także tlenek magnezu MgO, trójtlenek siarki SO3, dwutlenek węgla CO2 i wodę H2O. Po wymieszaniu z wodą i piaskiem albo innym kruszywem służy jako spoiwo wiążące powstałą zaprawę. Użytkowany w budownictwie do wyrobu ↑ betonów

Czym jest CEMENT znaczenie w Definicje chemia C .