Słownik CER co to znaczy.
Słownik CER. Co znaczy 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i.

Czy przydatne?

Definicja CER

Co to znaczy cer: znak Ce, (z łaciny Cerium), pierwiastek chem., metal, Z = 58, m.at. 140,115u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty poprzez M. Klaprotha i niezależnie J.J. Berzeliusa i W. Hisingera w 1803 r. Czysty metal dostał w 1826 r. K.G. Mosander. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ monacyt, ceryt; zawartość w skorupie ziemskiej: 6,6·10-3% mas. C. jest szary, lśniący, kowalny, ciągliwy i miękki; t.t. 798°C, t.w. 3470°C, gęstość 6,77g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 4f 15d16s2; w związkach występuje na III i IV stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy bezbarwne jony Ce3+ i pomarańczowo-żółte Ce4+). C. jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym; na powietrzu matowieje wskutek utleniania; pokrywa się nalotem tlenków Ce2O3 i CeO2. Rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach i wypiera z nich wodór. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, węglem, wodorem i siarką. Związki Ce4+ są utleniaczami (utleniają jony chlorkowe do chloru). Ce2O3 i Ce(OH)3 mają właściwości zasadowe, zaś CeO2 i Ce(OH)4 mają właściwości amfoteryczne. C. stosuje się do otrzymywania stopów wykorzystywanych w hutnictwie do odtleniania i odsiarczania stopionych metali, w stopie z żelazem do produkcji kamieni do zapalniczek; związki ceru wykorzystuje się wyrobu do szkła i barwienia porcelany i w analizie chem. (siarczan(VI) ceru(IV) - ↑ cerometria). C. otrzymuje się poprzez elektrolizę stopionego CeCl3 albo jego redukcję magnezem

Definicja CUKIER SŁODOWY:
Co to jest ↑ maltoza cer.
Definicja CEMENTYT:
Co to jest węglik żelaza, Fe3C, związek chem. trwały w wysokich temp.; rozkłada się poniżej 1070°C cer.
Definicja CIEPŁO TOPNIENIA:
Co to jest definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią topnienia cer.
Definicja CROWN:
Co to jest ↑ szkło potasowo-wapniowe; typ ↑ szkła optycznego o bardzo dużej przejrzystości i małym współczynniku załamania światła cer.

Czym jest CER znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: