Słownik CEZ co to znaczy.
Słownik CEZ. Co znaczy 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena.

Czy przydatne?

Definicja CEZ

Co to znaczy cez: znak Cs, (z łaciny Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa. Czysty metal dostał w 1882 r. K. Setterberg. W przyrodzie występuje w minerale pollucycie i jako domieszka minerałów litu; zawartość w skorupie ziemskiej: 3,2·10-4% mas. C. jest srebrzystoszary (o złocistożółtym połysku na przekroju) i miękki - w najwyższym stopniu miękki metal; t.t. 28,4°C, t.w. 669,3°C, gęstość 1,87g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 6s1; w związkach występuje na I stopniu utlenienia (jon Cs+ jest bezbarwny). C. jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym - jest najaktywniejszym metalem (pomijając fransu, nie posiadającego izotopów trwałych); na powietrzu spala się do ponadtlenku cezu CsO2. Rozkłada wodę (nawet w formie lodu) wybuchowo ; gwałtownie roztwarza się w kwasach i alkoholach wypierając z nich wodór. Gwałtownie reaguje z fluorowcami, wodorem, fosforem, siarką i amoniakiem (dając amidek cezu CsNH2 i H2). Rozp. w ciekłym amoniaku, daje roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. C. barwi płomień na fioletowoniebiesko. Użytkowany jako katalizator wielu reakcji chem., materiał do wyrobu katod i ↑ getterów w fotokomórkach. C. stosuje się również do budowy zegarów atomowych; ich dokładność wynosi 5 sekund na 300 lat. Od 1967 r. ustalona liczba drgań atomów izotopu cezu 133Cs jest fundamentem definicji sekundy. Radioaktywny izotop cezu 137Cs (τ1/2 = 30,17 lat), jeden z najniebezpieczniejszych produktów rozszczepienia jąder uranu i plutonu, powstający w trakcie wybuchów jądrowych i w reaktorach jądrowych elektrowni jądrowych; silna trucizna środowiskowa. Użytkowany w medycynie i defektoskopii jako źródło promieniowania γ. C. otrzymuje się poprzez elektrolizę stopionego CsOH albo jego redukcję magnezem. C. skutkuje mocne poparzenia skóry i błon śluzowych; sole cezu są silnie trujące

Definicja CERUSYT:
Co to jest minerał, PbCO3, jeden z ważniejszych minerałów ołowiu cez.
Definicja CHLOROWODOREK ANILINY:
Co to jest ↑ chlorek aniliniowy cez.
Definicja CHLOROFORM:
Co to jest trichlorometan - CHCl3, bezb., nierozp. w wodzie ciecz o charakterystycznym ↑ zapachu, t.w. 61°C. C. otrzymuje się kierując się wapnem chlorowanym CaCl(OCl) na ↑ etanol albo aceton cez.
Definicja Cr:
Co to jest znak ↑ chromu cez.

Czym jest CEZ znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: