Słownik CHLOR co to znaczy.
Słownik CHLOR. Co znaczy 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W.

Czy przydatne?

Definicja CHLOR

Co to znaczy chlor: znak Cl, (z łaciny Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W. Scheelego. W przyrodzie występuje w wodzie morskiej (w formie chlorków; około 2%) i w minerałach: halit, karnalit, sylwin; zawartość w skorupie ziemskiej: 0,19% mas. Zawartość w organizmie człowieka 0,15% masy. C. jest żółtozielonym gazem posiadającym charakterystyczny, duszący, ostry zapach. Rozp. w wodzie (↑ wodę chlorowa) i rozpuszczalnikach org.; t.t. -101°C, t.w.-34,6°C, gęstość 3,214g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów chloru 3s23p5; w związkach występuje na -I, I, III, IV, V, VII stopniu utlenienia. Występuje w formie cząsteczek dwuatomowych. C. jest bardzo czynny chemicznie, aktywność rośnie jeszcze bardziej w obecności wilgoci; nie reaguje bezpośrednio tylko z tlenem, azotem, węglem i helowcami (suchy chlor można przechowywać w butlach stalowych), na przykład z żelazem daje FeCl3; znane są jednak jego tlenki: Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. W naświetlonej mieszaninie chloru i wodoru w temp. pokojowej zachodzi wybuchowa reakcja syntezy ↑ chlorowodoru. Wypiera brom i jod z ich związków, zaś sam jest wypierany poprzez fluor ; c. jest mocnym utleniaczem. Reaguje z wodą dając ↑ kwas chlorowodorowy i ↑ kwas chlorowy(I). Chlor i jego tlenki mają właściwości kwasowe. C. i jego związki stosuje się do odkażania wody, wybielania papieru i włókien, otrzymywania wielu związków org. (rozpuszczalniki, barwniki, tworzywa sztuczne) i nieorg. (kwas chlorowodorowy, ↑ kwas chlorowy(V), ↑ kwas chlorowy(VII)), w medycynie (NaCl, KCl). C. otrzymuje się na skalę przemysłową poprzez elektrolizę wodnych roztworów ↑ chlorku sodu albo potasu i stopionych soli; w laboratorium w reakcji KMnO4 albo MnO2 ze stężonym kwasem chlorowodorowym. C. jest silnie trujący; działa parząco i drażni błony śluzowe układu oddechowego

Definicja CARLISLE ANTHONY:
Co to jest 1768-1840) - chemik angielski, zobacz Nicholson William chlor co znaczy.
Definicja CZĄSTKA BETA:
Co to jest β) - ↑ elektron β- albo ↑ pozyton β+ wysyłany poprzez jądro atomowe, które ulega przemianie typu beta chlor krzyżówka.
Definicja CIEPŁO:
Co to jest energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu skupienia w trakcie topnienia. W trakcie takiego procesu, zachodzącego w stałej chlor co to jest.
Definicja CHLOROWCE:
Co to jest ↑ fluorowce chlor słownik.

Czym jest CHLOR znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: