Słownik CHROM co to znaczy.
Słownik CHROM. Co znaczy 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w.

Czy przydatne?

Definicja CHROM

Co to znaczy chrom: znak Cr, (z łaciny Chromium), pierwiastek chem., metal, Z = 24, m.at. 51,996u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1798 r.; czysty metal dostał R.W. Bunsen w 1854. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: chromit, krokoit; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,2·10-2% mas. C. jest srebrzystobiały z niebieskawym odcieniem, błyszczący, twardy i kruchy; t.t. 1890°C, t.w. 2672°C, gęstość 7,19g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 3d54s1; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -II do VI (III - najtrwalszy), (w roztworze wodnym tworzy barwne jony: Cr2+ - niebieskie, Cr3+ - fioletowo-zielono-niebieskie, CrO42- - żółte, Cr2O72- - pomarańczowe). C. jest czynny chem.; na powietrzu pasywuje się tlenkiem chromu Cr2O3; w podwyższonej temp. reaguje z tlenem, azotem, fluorowcami, węglem, fosforem i siarką. Nie reaguje z wodą ; na zimno roztwarza się w kwasach nieutleniających i kwasie siarkowym(VI) (w kwasie azotowym(V) pasywuje się tlenkiem) wypierając z nich wodór. Stapiany z wodorotlenkami litowców wobec utleniaczy przechodzi do roztworu w formie chromianów(VI). C. pochłania tlen, azot i wodór. Właściwości kwasowo-zasadowe i utleniająco-redukujące zmieniają się ze stopniem utlenienia c. związki Cr(II) to mocne reduktory, a chromu(VI) utleniacze; CrO i Cr(OH)2 mają właściwości zasadowe, Cr2O3 i Cr(OH)3 - amfoteryczne, a CrO3 kwasowe. Po rozpuszczeniu w wodzie CrO3 tworzy kwas chromowy(VI) i szereg kwasów polichromowych(VI) - główny to dichromowy(VI); w roztworze wodnym obserwuje się zależność występowania jonów CrO42- i Cr2O72- od pH roztworu; w środowisku kwaśnym trwałe są dichromiany(VI), zaś w zasadowym chromiany(VI). C. znalazł wykorzystanie jako bonus wysokogatunkowych stali szczególnych o zwiększonej twardości i trwałości chemicznej, do wyrobu stopów (nichrom - stop oporowy, stellit - stop narzędziowy) i wytwarzania powłok antykorozyjnych na powierzchni innych metali (↑ chromowanie). Związki Cr stosuje się jako pigmenty do farb malarskich (żółty PbCrO4), w garbarstwie, do barwienia szkła, porcelany (zielony Cr2O3), do produkcji taśm magnetofonowych (szaro-brązowy, ferromagnetyczny CrO2). Chromianka - nasycony roztwór dichromianu(VI) sodu w stężonym kwasie siarkowym(VI) - służy do mycia szkła laboratoryjnego. Metaliczny c. otrzymuje się poprzez elektrolizę wodnych roztworów soli albo redukcję CrFe2O4 glinem (↑ aluminotermia) albo węglem. Związki chromu(VI) są silnie trujące - zakłócają metabolizm glukozy, tłuszczów i wykazują działanie nowotworowe

Definicja CHLOROETEN:
Co to jest przedstawiciel chlorowcopochodnych węglowodorów, o wzorze CH2=CHCl. Bezb. gaz (t.w. -12 do -14°C), otrzymywany w rezultacie eliminacji chlorowodoru z 1,2-dichloroetanu lub poprzez addycję chrom.
Definicja CHALKANTYT:
Co to jest minerał, CuSO4·5H2O, przezroczysty, barwy niebieskiej chrom.
Definicja Cs:
Co to jest znak ↑ cezu chrom.
Definicja CZĄSTECZKI HOMOJĄDROWE:
Co to jest cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów chrom.

Czym jest CHROM znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: