Słownik CYKL GWIAZDOWY co to znaczy.
Słownik CYKL GWIAZDOWY. Co znaczy pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem.

Czy przydatne?

Definicja CYKL GWIAZDOWY

Co to znaczy cykl gwiazdowy: inna nazwa ewolucji gwiazd, której przebieg zależy w pierwszej kolejności od masy danej gwiazdy. Kluczowym procesem określającym ewolucję gwiazd jest zmiana składu chemicznego jej wnętrza w rezultacie reakcji termojądrowych. C.g. rozpoczyna się od przemiany wodoru w hel (↑ ciąg kluczowy), gwiazdy o masie mniejszej od 80% masy Słońca nigdy nie osiągają temp. wnętrza niezbędnej do zainicjowania syntezy termojądrowej i pozostają tak zwany brązowymi albo czarnymi karłami. Małe gwiazdy pod koniec spalania wodoru przechodzą bardziej burzliwy mechanizm kierujący poprzez faza czerwonego olbrzyma do białego karła, z kolei w razie gwiazd adekwatnie sporych (250% masy Słońca) po utworzeniu odpowiedniej ilości helu zaczyna się nukleosynteza węgla i tlenu. Jeżeli masa gwiazdy jest mniejsza od 8 mas Słońca, kończy ona żywot gwałtownie jako supernowa, z kolei gwiazdy większe przechodzą kolejno stadia nukleosyntezy neonu, magnezu, krzemu i niklu. Końcowym etapem ewolucji gwiazdowej jest stworzenie jądra żelaznego; żelazo, jako pierwiastek o w najwyższym stopniu stabilnym jądrze atomowym, nie podlega już dalszym przemianom termojądrowym. Żelazowe jądro bardzo dużej gwiazdy zapada się, czemu towarzyszy eksplozja bardzo jasnej supernowej (zwanej niekiedy hipernową), połączona z rozpadem żelaza na hel. W czasie wybuchów extra- i hipernowych ma miejsce synteza pozostałych pierwiastków, które nie mogą powstać w trakcie zwykłego cyklu gwiazdowego (stąd wniosek, że również życie na Ziemi, które nie może się bez takich pierwiastków obejść, zawdzięcza własne istnienie supernowym). Pozostałością po eksplozji jest czarna dziura - przedmiot o bardzo mocnym polu grawitacyjnym skoncentrowanym w tak małych rozmiarach, iż nie może z niego uciec nawet światło

Definicja CHROMATOGRAFIA:
Co to jest rozdzielenia składników określonej mieszaniny w rezultacie ich zróżnicowanego podziału pomiędzy fazą ruchomą a nieruchomą. Z racji na rodzaj etapy ruchomej rozróżniamy: c. gazową i c. cieczową cykl gwiazdowy.
Definicja CIEPŁO SPALANIA:
Co to jest definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią spalania cykl gwiazdowy.
Definicja CZĄSTECZKI HETEROJĄDROWE:
Co to jest cząsteczki zbudowane z atomów o różnych jądrach, na przykład dwóch różnych izotopów cykl gwiazdowy.
Definicja CHLOREK ACETYLU:
Co to jest CH3-COCl, ciecz o t.w. 51°C (↑ chlorki kwasowe cykl gwiazdowy.

Czym jest CYKL GWIAZDOWY znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: