Słownik CYKL OZONOWY co to znaczy.
Słownik CYKL OZONOWY. Co znaczy hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni.

Czy przydatne?

Definicja CYKL OZONOWY

Co to znaczy cykl ozonowy: cykl tworzenia i zaniku ↑ ozonu w atmosferze ziemskiej: NO2 + hυ (UV) NO + O, O + O2 O3, O3 + NO NO2 + O2. Warstwa ozonowa chroni powierzchnię Ziemi przed zabójczym działaniem promieniowania ultrafioletowego (UV) naszego Słońca. C.o. ulega zakłóceniu w rezultacie dostających się do atmosfery zanieczyszczeń (między innymi związków org.), które reagując z ozonem wywołują powstawanie tak zwany "dziur ozonowych"

Definicja CD-3 I CD-4:
Co to jest związki chem., użytkowane jako wywoływacze w fotografii barwnej cykl ozonowy.
Definicja CHINOLINA:
Co to jest heterocykliczny (C9H7N, t.w. 238°C) zbudowany z pierścienia benzenowego skondensowanego z pierścieniem pirydynowym, poprzez co ma własności zasadowe. Występuje w smole węglowej, ↑ alkaloidach, ↑ cykl ozonowy.
Definicja CHEMIA FIZYCZNA:
Co to jest dział chemii zajmujący się fizycznymi właściwościami układów chem. i opisujący je w języku matematyki cykl ozonowy.
Definicja CLAUSIUS RUDOLF:
Co to jest niem., zajmował się termodynamiką, wprowadził definicja entropii, był współtwórcą kinetycznej teorii gazów. Uzasadnił odkrytą poprzez B.P. Clapeyrona zależność temp. topnienia i wrzenia od ciśnienia cykl ozonowy.

Czym jest CYKL OZONOWY znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: