Słownik CYKL WĘGLA co to znaczy.
Słownik CYKL WĘGLA. Co znaczy oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego.

Czy przydatne?

Definicja CYKL WĘGLA

Co to znaczy cykl węgla: obieg węgla w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniany jest CO2 i CH4. W rezultacie działalności człowieka, z rud metali i paliw kopalnych użytkowanych w przemyśle, energetyce, transporcie, do atmosfery emitowane są CO i CO2; tlenek węgla(II) jest utleniany w atmosferze do CO2. Do gleby i wód dostają się węglany i wodorowęglany tworzące się po rozpuszczeniu się CO2 w wodzie. Gromadzące się ilości węglanów i wodorowęglanów tworzą osady a w dalszym ciągu skały osadowe org. i nieorg. Aktualny w atmosferze CO2 ulega w procesie fotosyntezy (rośliny zielone) wiązaniu do węglowodanów, stanowiących materiał energetyczny dla mechanizmów życiowych roślin. Węglowodany roślin stanowią pokarm organizmów zwierzęcych, gdzie w rezultacie złożonych mechanizmów biochem. ulegają przemianom między innymi w tłuszcze. Tłuszcze i węglowodany są w dalszym ciągu trawione, a powstały CO2 jest wydzielany do atmosfery

Definicja CHLOROFIL:
Co to jest występujący w komórkach roślinnych. Rozp. w alkoholu etylowym. Odgrywa istotną rolę w procesie ↑ fotosyntezy. Cząsteczka c. złożona jest ze szkieletu porfirynowego połączonego z jonem magnezu na II cykl węgla co znaczy.
Definicja CYJANOŻELAZIANY(III):
Co to jest heksacyjanożelaziany(III) - związki kompleksowe zawierające jon [Fe(CN)6]3-. K3[Fe(CN)6], czerwone rozp. w wodzie ciało stałe, użytkowane do wykrywania jonów Fe2+ (tworzy się ↑ błękit Turnbulla), w cykl węgla krzyżówka.
Definicja CIEKŁE KRYSZTAŁY:
Co to jest związki org. (na przykład bromek cholesterylu C27H45Br, p kwinkwefenyl o wydłużonych cząsteczkach, zawierających układy wiązań, które zapewniają im odpowiednią sztywność. C.k. wykazują właściwości cykl węgla co to jest.
Definicja CHLOROWCOALKILE:
Co to jest ↑ halogenowęglowodory, halogenki alkilowe cykl węgla słownik.

Czym jest CYKL WĘGLA znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: