Słownik CYKL WODY co to znaczy.
Słownik CYKL WODY. Co znaczy i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a.

Czy przydatne?

Definicja CYKL WODY

Co to znaczy cykl wody: obieg wody w przyrodzie - cykl zmian stanów skupienia wody i wykorzystywania jej poprzez organizmy roślinne i zwierzęce (a również poprzez człowieka w gospodarce). Woda obecna w wodach lądowych, morzach i oceanach paruje i w wyższych partiach atmosfery skrapla się tworząc chmury, z których w dalszym ciągu pada deszcz, śnieg i tym podobne W razie małej ruchliwości mas powietrza przemiany są lokalne, w razie większej opady następują na innych terenach. Woda obecna w formie lodu stanowi "materiał zapasowy". Z racji na długość trwania cyklu odznacza się dwa obiegi spory i mały. Mały obieg trwa od 1 doby do 1 roku (obejmuje również użytkowanie wody poprzez organizmy roślinne i zwierzęce i korzystanie z wód powierzchniowych w celach gospodarczych), spory obieg trwający od kilku lat do całego wieku geologicznego (obejmuje również korzystanie ze studzien głębinowych i zastosowanie gejzerów)

Definicja CZYNNOŚĆ OPTYCZNA:
Co to jest skręcania płaszczyzny drgań światła spolaryzowanego poprzez związki optycznie aktywne. Rozmiar kąta skręcania zależy od stężenia substancji optycznie czynnej, długości drogi optycznej, długości fali cykl wody co znaczy.
Definicja CZĄSTECZKI HOMOJĄDROWE:
Co to jest cząsteczki zbudowane z precyzyjnie takich samych atomów (takich samych izotopów cykl wody krzyżówka.
Definicja CHEMIA TEORETYCZNA:
Co to jest zajmuje się badaniem właściwości układów chem., stosując teoretyczne sposoby fizyki i matematyki; obejmuje ↑ termodynamikę, mechanikę statystyczną i ↑ chemię kwantową cykl wody co to jest.
Definicja CHLOROMETAN:
Co to jest CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org.; ma właściwości usypiające, t.w. -23,7°C. Użytkowany w syntezie cykl wody słownik.

Czym jest CYKL WODY znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: