Słownik CYKLOALKANY co to znaczy.
Słownik CYKLOALKANY. Co znaczy pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla.

Czy przydatne?

Definicja CYKLOALKANY

Co to znaczy cykloalkany: węglowodory nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie hybrydyzacji sp3. C. tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n. Pierwszym członem tego szeregu jest cyklopropan. Cyklopropan i cyklobutan są nietrwałe i łatwo ulegają reakcjom rozerwania pierścienia. Cyklopentan jest już związkiem trwałym, a cykloheksan i dalsze homologi mają jeszcze większą trwałość. To jest wywołane naprężeniami struktury cyklicznej; w cyklopropanie, cyklobutanie, cyklopentanie kąty między wiązaniami C-C-C wymuszą adekwatnie: 60°, 90° i 108° (wartości te odbiegają od wielkości kąta pomiędzy wiązaniami węgla w stanie hybrydyzacji sp3). Cykloheksan i kolejne homologi nie są płaskie, dlatego mogą zachowywać charakterystyczną rozmiar kątów między wiązaniami (109°28´)

Definicja CHLOREK BENZOILU:
Co to jest C6H5-COCl, ciecz o t.w. 197°C (↑ chlorki kwasowe cykloalkany.
Definicja CHEMIA ANALITYCZNA:
Co to jest dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi używanymi w ↑ analizie chemicznej cykloalkany.
Definicja CYJANEK SODU:
Co to jest NaCN, t.t. 564°C; bezb. substancja, rozp. w wodzie, silnie trująca cykloalkany.
Definicja CHLOR:
Co to jest Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W. Scheelego. W przyrodzie występuje w wodzie morskiej (w formie chlorków; około 2%) i w cykloalkany.

Czym jest CYKLOALKANY znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: