CYKLOALKANY co to znaczy
Słownik CYKLOALKANY. Co znaczy pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla.

Czy przydatne?

Definicja CYKLOALKANY

Co to znaczy cykloalkany: węglowodory nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie hybrydyzacji sp3. C. tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n. Pierwszym członem tego szeregu jest cyklopropan. Cyklopropan i cyklobutan są nietrwałe i łatwo ulegają reakcjom rozerwania pierścienia. Cyklopentan jest już związkiem trwałym, a cykloheksan i dalsze homologi mają jeszcze większą trwałość. To jest wywołane naprężeniami struktury cyklicznej; w cyklopropanie, cyklobutanie, cyklopentanie kąty między wiązaniami C-C-C wymuszą adekwatnie: 60°, 90° i 108° (wartości te odbiegają od wielkości kąta pomiędzy wiązaniami węgla w stanie hybrydyzacji sp3). Cykloheksan i kolejne homologi nie są płaskie, dlatego mogą zachowywać charakterystyczną rozmiar kątów między wiązaniami (109°28´)

Czym jest CYKLOALKANY znaczenie w Definicje chemia C .