Słownik CYKLOALKANY co to znaczy.
Słownik CYKLOALKANY. Co znaczy pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla.

Czy przydatne?

Definicja CYKLOALKANY

Co to znaczy cykloalkany: węglowodory nasycone, których cząsteczki w formie pierścieni zbudowanych z co najmniej trzech atomów węgla, znajdujących się w stanie hybrydyzacji sp3. C. tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n. Pierwszym członem tego szeregu jest cyklopropan. Cyklopropan i cyklobutan są nietrwałe i łatwo ulegają reakcjom rozerwania pierścienia. Cyklopentan jest już związkiem trwałym, a cykloheksan i dalsze homologi mają jeszcze większą trwałość. To jest wywołane naprężeniami struktury cyklicznej; w cyklopropanie, cyklobutanie, cyklopentanie kąty między wiązaniami C-C-C wymuszą adekwatnie: 60°, 90° i 108° (wartości te odbiegają od wielkości kąta pomiędzy wiązaniami węgla w stanie hybrydyzacji sp3). Cykloheksan i kolejne homologi nie są płaskie, dlatego mogą zachowywać charakterystyczną rozmiar kątów między wiązaniami (109°28´)

Definicja CIEPŁO PAROWANIA:
Co to jest definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią parowania cykloalkany co znaczy.
Definicja CHLOREK SODU:
Co to jest bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 801°C. Użytkowany jako środek spożywczy i konserwant żywności, do otrzymywania kwasu chlorowodorowego, sodu, chloru, wodorotlenku sodu, węglanu sodu (sody), w cykloalkany krzyżówka.
Definicja CZĄSTKI:
Co to jest których zbudowany jest atom, i nośniki odpowiedzialne za przenoszenie sił (na przykład oddziaływań elektromagnetycznych, ↑ sił jądrowych). Należą do nich fermiony (cząstki o spinie połówkowym) i cykloalkany co to jest.
Definicja CZĄSTKI ELEMENTARNE:
Co to jest niepodzielne bez wewnętrznej struktury. Na początku poznano elektron, proton i neutron jako tworzące atomy i ich jądra i fotony. W dalszym ciągu odkryto inne cząstki elementarne, jak miony, mezony cykloalkany słownik.

Czym jest CYKLOALKANY znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: