Słownik CYNK co to znaczy.
Słownik CYNK. Co znaczy 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud.

Czy przydatne?

Definicja CYNK

Co to znaczy cynk: znak Zn, (z łaciny Zincum), pierwiastek chem., metal, Z = 30, m.at. 65,38u, ekipa ↑ cynkowców. Znany od starożytności w formie rud; czysty metal wytapiano już w średniowieczu. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym; główne minerały: blenda cynkowa (sfaleryt i wurcyt), smitsonit i willemit; zawartość w skorupie ziemskiej: 7·10-3% mas. Zawartość w organizmie człowieka: 3,3·10-3%. C. jest srebrzystoniebieskawy i błyszczący; t.t. 419,58°C, t.w. 907°C, gęstość 7,14g·cm-3. W temp. pokojowej kruchy, w dziedzinie temp. 100÷150°C kowalny, a ponad 200°C ponownie kruchy. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 3d104s2; w związkach występuje na II stopniu utlenienia. C. pasywuje się na powietrzu w temp. pokojowej; w podwyższonej temp. reaguje z tlenem dając ZnO. Suche fluorowce nie reagują z c., zaś w obecności pary wodnej reagują bardzo gwałtownie. C. nie reaguje z wodą ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór (z kwasem azotowym(V) daje Zn(NO3)2, H2O i w zależności od stężenia kwasu redukuje anion NO3- do NO2, NO albo NH4+). C. roztwarza się również w zasadach wypierając z nich wodór, powstaje również jon kompleksowy [Zn(OH)4]2-. C. pochłania tlen. Tlenek ZnO i wodorotlenek Zn(OH)2 mają właściwości amfoteryczne. C. stosuje się do produkcji blach (czysty metal), stopów (↑ mosiądze, ↑ tombak), wytwarzania powłok antykorozyjnych na powierzchni innych metali (↑ cynkowanie), ogniw galwanicznych i baterii, w hutnictwie metali szlachetnych (jako reduktor). Związki c. (raczej: (↑ tlenek cynku, chlorek i siarczan(VI)) znalazły wykorzystanie do produkcji farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w medycynie i przemyśle włókienniczym. Siarczek c. aktywowany na przykład miedzią wykazuje zdarzenie ↑ fosforescencji. Metaliczny. otrzymuje się poprzez redukcję tlenku c. węglem albo elektrolizę roztworu ZnSO4. Tlenek c. powstaje w trakcie utleniania siarczku: 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2. C. jest pierwiastkiem śladowym w organizmach żywych. Niedobór prowadzi do zaburzeń układu kostnego (karłowatość) i płciowego

Definicja Co:
Co to jest znak ↑ kobaltu cynk co znaczy.
Definicja CYSTEINA:
Co to jest aminokwas zawierający siarkę: kwas 2-amino-3-tiopropanowy. Ekipa tiolowa -SH cysteiny łatwo się utlenia, nawet pod wpływem tlenu z powietrza, w szczególności w roztworach zasadowych (mechanizm cynk krzyżówka.
Definicja CELULOID:
Co to jest składające się z ↑ nitrocelulozy - 70÷74%, kamfory (20÷30%) i ↑ barwników i wypełniaczy (1,5÷3%). C. jest tworzywem termoplastycznym (mięknie w temp. około 90°C). Był użytkowany do wytwarzania taśm cynk co to jest.
Definicja CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ:
Co to jest pobrana w trakcie zmiany etapy określonej masy substancji w danych uwarunkowaniach zewnętrznych, na przykład: ciepło topnienia, ciepło krzepnięcia, ciepło parowania, ciepło skraplania, ciepło cynk słownik.

Czym jest CYNK znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: