Słownik CYRKON co to znaczy.
Słownik CYRKON. Co znaczy 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.

Czy przydatne?

Definicja CYRKON

Co to znaczy cyrkon: znak Zr, (z łaciny Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H. Klaprotha w 1789 r., c. silnie zanieczyszczony tlenkiem dostał J.J. Berzelius w 1824 r., czysty metal otrzymano w 1907. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym; główne minerały: ↑ cyrkon i baddeleit; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-2% mas. C. jest srebrzystobiały, błyszczący, twardy, kowalny, ciągliwy i plastyczny; t.t. 1855°C, t.w. 4377°C, gęstość 6,52g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 4d25s2; w związkach występuje na II, III, IV stopniu utlenienia. Cyrkon pasywuje się na powietrzu w temp. pokojowej; sproszkowany spala się do ZrO2. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, wodorem, węglem i siarką. C. nie reaguje z wodą ; Nie roztwarza się w kwasach i zasadach, reaguje jedynie z kwasem fluorowodorowym i ↑ wodą królewską. C. pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek ZrO2 ma właściwości amfoteryczne. C. stosuje się do produkcji osłon na paliwo w reaktorach jądrowych, zaworów i dysz wylotowych rakiet, jako bonus uszlachetniający stal (stal pancerna), w chirurgii kości i elektrotechnice. Tlenek cyrkonu(VI) jest stosowany do wytwarzania naczyń i przyrządów ogniotrwałych. Metaliczny c. otrzymuje się poprzez redukcję chlorku cyrkonu magnezem albo glinem

Definicja CHLOR:
Co to jest Chlorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 17, m.at. 35,453u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.W. Scheelego. W przyrodzie występuje w wodzie morskiej (w formie chlorków; około 2%) i w cyrkon.
Definicja CENTRUM CHIRALNOŚCI:
Co to jest cząsteczce asymetryczne otoczenie, tzn. pozbawione środka symetrii (↑ przedmioty symetrii), płaszczyzny symetrii i osi symetrii o wysokiej krotności. Definicja to nie ogranicza się do związków org cyrkon.
Definicja CHOLESTEROL:
Co to jest należący do ekipy ↑ steroidów; płatki, t.t. 148°C; nierozp. w wodzie, trudno rozp. w alkoholu etylowym, rozp. w innych rozpuszczalnikach org. Występuje w tłuszczach zwierzęcych, krwi, mózgu, rdzeniu cyrkon.
Definicja CHEVREUL MICHAEL EUGENE:
Co to jest 1786-1889) - chemik franc., w latach 1809-1823 jako pierwszy ustalił skład mydeł i tłuszczy. Od niego wywodzą się takie nazwy jak kwas lanolinowy, kapronowy, masłowy cyrkon.

Czym jest CYRKON znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: