Słownik CYRKON co to znaczy.
Słownik CYRKON. Co znaczy 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.

Czy przydatne?

Definicja CYRKON

Co to znaczy cyrkon: znak Zr, (z łaciny Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H. Klaprotha w 1789 r., c. silnie zanieczyszczony tlenkiem dostał J.J. Berzelius w 1824 r., czysty metal otrzymano w 1907. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym; główne minerały: ↑ cyrkon i baddeleit; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-2% mas. C. jest srebrzystobiały, błyszczący, twardy, kowalny, ciągliwy i plastyczny; t.t. 1855°C, t.w. 4377°C, gęstość 6,52g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 4d25s2; w związkach występuje na II, III, IV stopniu utlenienia. Cyrkon pasywuje się na powietrzu w temp. pokojowej; sproszkowany spala się do ZrO2. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, wodorem, węglem i siarką. C. nie reaguje z wodą ; Nie roztwarza się w kwasach i zasadach, reaguje jedynie z kwasem fluorowodorowym i ↑ wodą królewską. C. pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek ZrO2 ma właściwości amfoteryczne. C. stosuje się do produkcji osłon na paliwo w reaktorach jądrowych, zaworów i dysz wylotowych rakiet, jako bonus uszlachetniający stal (stal pancerna), w chirurgii kości i elektrotechnice. Tlenek cyrkonu(VI) jest stosowany do wytwarzania naczyń i przyrządów ogniotrwałych. Metaliczny c. otrzymuje się poprzez redukcję chlorku cyrkonu magnezem albo glinem

Definicja CZYNNIK NUKLEOFILOWY:
Co to jest niekorzystny albo cząsteczka posiadająca wolne pary elektronowe; pełni rolę donora elektronów w ↑ reakcjach substytucji nukleofilowej, na przykład Cl-, Br-, OH-, CN-, RCOO-, H2S, H2O, NH3 itp cyrkon co znaczy.
Definicja Cr:
Co to jest znak ↑ chromu cyrkon krzyżówka.
Definicja CIECZE NADKRYTYCZNE:
Co to jest równocześnie cechy stanu ciekłego i gazowego, istnieją w obszarze ponad ↑ temp. krytycznej i ponad i poniżej ↑ ciśnienia krytycznego. Właściwości substancji są zasadniczo inne w obszarze cyrkon co to jest.
Definicja CHOROBA KESONOWA:
Co to jest płucne) pojawiające się u nurków, którzy nurkują swobodnie albo z akwalungiem i zbyt błyskawicznie wynurzają się ze znaczących głębokości. Ch.k. jest wywołana wzrostem rozpuszczalności ↑ azotu we cyrkon słownik.

Czym jest CYRKON znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: