Słownik CYRKON co to znaczy.
Słownik CYRKON. Co znaczy 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.

Czy przydatne?

Definicja CYRKON

Co to znaczy cyrkon: znak Zr, (z łaciny Ziconium), pierwiastek chem., metal, Z = 40, m.at. 91,22u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty (w formie tlenku) poprzez M.H. Klaprotha w 1789 r., c. silnie zanieczyszczony tlenkiem dostał J.J. Berzelius w 1824 r., czysty metal otrzymano w 1907. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym; główne minerały: ↑ cyrkon i baddeleit; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-2% mas. C. jest srebrzystobiały, błyszczący, twardy, kowalny, ciągliwy i plastyczny; t.t. 1855°C, t.w. 4377°C, gęstość 6,52g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów c. 4d25s2; w związkach występuje na II, III, IV stopniu utlenienia. Cyrkon pasywuje się na powietrzu w temp. pokojowej; sproszkowany spala się do ZrO2. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, wodorem, węglem i siarką. C. nie reaguje z wodą ; Nie roztwarza się w kwasach i zasadach, reaguje jedynie z kwasem fluorowodorowym i ↑ wodą królewską. C. pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek ZrO2 ma właściwości amfoteryczne. C. stosuje się do produkcji osłon na paliwo w reaktorach jądrowych, zaworów i dysz wylotowych rakiet, jako bonus uszlachetniający stal (stal pancerna), w chirurgii kości i elektrotechnice. Tlenek cyrkonu(VI) jest stosowany do wytwarzania naczyń i przyrządów ogniotrwałych. Metaliczny c. otrzymuje się poprzez redukcję chlorku cyrkonu magnezem albo glinem

Definicja CHLOROMETAN:
Co to jest CH3Cl; bezb. gaz otrzymywany poprzez chlorowanie ↑ metanu pod ciśnieniem, w podwyższonej temp. Rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org.; ma właściwości usypiające, t.w. -23,7°C. Użytkowany w syntezie cyrkon.
Definicja CYKL AZOTU:
Co to jest przyrodzie - ze źródeł naturalnych (rozkład materiału biologicznego) do atmosfery uwalniany jest NH3, który w dalszym ciągu ulega utlenieniu do N2. Azot atmosferyczny jest częściowo wiązany w glebie cyrkon.
Definicja CIEPŁO ROZPUSZCZANIA:
Co to jest definicja użytkowane dawniej, aktualnie zastąpione ↑ entalpią rozpuszczania cyrkon.
Definicja CIEPŁO:
Co to jest energii odniesiona do procesu jej przekazywania, na przykład w trakcie przemiany fazowej, takiej jak zmiana stanu skupienia w trakcie topnienia. W trakcie takiego procesu, zachodzącego w stałej cyrkon.

Czym jest CYRKON znaczenie w Definicje chemia C .

  • Dodano:
  • Autor: