DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE co to znaczy
Słownik DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE. Co znaczy wykorzystanie nuklidów promieniotwórczych. Do.

Czy przydatne?

Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE

Co to znaczy datowanie promieniotwórcze: określanie wieku skał i materiałów biologicznych poprzez wykorzystanie nuklidów promieniotwórczych. Do określenia wieku skał stosuje się pomiar zawartości uranu do helu albo uranu do ołowiu (jeżeli zawierają uran; hel i ołów tworzą się w rezultacie przemian promieniotwórczych w szeregach uranowo-radowym i uranowo-aktynowym (↑ szeregi rozpadów promieniotwórczych)), potasu do argonu (40Ar 40K), rubidu do strontu (87Rb 87Sr) wynikający z równowagi promieniotwórczej nuklidów. Równowaga promieniotwórcza nuklidów wyraża się poprzez stały relacja liczby nuklidów NX/NY = τ1/2Y/τ1/2X po czasie t ≈ τ1/2X; gdzie τ1/2X i τ1/2Y - ↑ okresy półtrwania nuklidów X i Y. Do pomiaru wieku próbek biologicznych stosuje się pomiar aktywności izotopu węgla 14C o aktywności właściwej wynoszącej około 0,27Bq·g-1 i τ1/2 = 5730 lat. W żywych organizmach poziom izotopu 14C, czyli i jego aktywność, są praktycznie na stałym poziomie wskutek ciągłego przyswajania CO2 z atmosfery; po zgonu aktywność próbki maleje, gdyż ustaje dopływ izotopu 14C. Zakres czasowy możliwy do oznaczenia wynosi od 1000 do 20000 lat

Czym jest DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE znaczenie w Definicje chemia D .